NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Jindřich Štreit: Vzájemnosti jsou knihou, která pomůže

By Publikováno 8. 11. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Charita Olomouc vydala publikaci fotografií Jindřicha Štreita, jejíž zisk podpoří služby střediska Samaritán pro lidi bez domova. Křest knihy s autogramiádou a vernisáží publikovaných snímků se uskutečnil ve středu 7. listopadu 2018 v prostorách bistra Bistrá kráva a prodejny Dobrodruhá.

Kniha fotografií, v níž se autor soustředil na osudy lidí bez domova, nechce šokovat scenériemi ze života těch, kteří se ocitli na okraji společnosti. Cyklus vybraných fotografií je nesen v duchu názvu publikace, který odkazuje k potřebě lásky, vzájemného vztahu a respektu k lidské důstojnosti, která náleží každému člověku bez rozdílu.

Příběhy zachycené na snímcích mnohdy zamrazí, avšak na pozadí těžkostí, v nichž se ne vždy vlastní vinou lidé bez domova ocitají, odhalil Jindřich Štreit ohromující hloubku lidskosti a nikdy neutuchající touhy po lásce. Kniha fotografií, které jsou doplněny desítkou básnických textů, je tak více než sociálním dokumentem. „Pro mě osobně je v této publikaci téma lidí bez domova zajímavě a netradičně pojato právě propojením fotografie a poezie,“ přibližuje profesor Jindřich Štreit a dodává: „Fotografie se s texty vzájemně doplňují a společně tak otevírají dialogický prostor, který má až existenciální přesah.“

Jindřich Štreit se problematice bezdomovectví začal věnovat ve spolupráci s charitními sociálními pracovníky v Olomouci, postupně se oblast rozšířila o Šternberk, Svitavy, České Budějovice, Tábor a Prahu. Fotograf doprovázel terénní pracovníky na cestě za lidmi bez zázemí do improvizovaných příbytků ve volné přírodě, do squatů, zahradních chatek, pod mosty, navštěvoval klienty v azylových domech a sociálních bytech. „Velmi mě těší, že veškerý zisk z této publikace bude věnován právě službám pro lidi bez domova,“ doplňuje renomovaný fotograf. Publikace s názvem Vzájemnosti obsahuje výběr fotografií z olomouckého cyklu Kde domov můj, šternberského cyklu Uzel v životě a fotografie z českobudějovického a svitavského regionu.

Za pořízenými fotografiemi tak lze tušit nejen vlastní invenci autora, ale i všech sociálních a terénních pracovníků, kteří se lidem bez zázemí po léta věnují. „Po létech spolupráce s fotografem jsme nesmírně rádi, že se autorovo úsilí zhmotnilo do této velmi oslovující publikace. Kniha, kterou držíme v rukou, je nejen výrazem autorovy práce, i když to především, ale také spolupráce celé řádky citlivých a zapálených lidí, jimž všem patří velký dík,“ shrnuje Petr Prinz, zástupce ředitelky Charity Olomouc. Křest publikace s autogramiádou Jindřicha Štreita doplní výstava fotografií, která potrvá až do konce listopadu. Na vernisáži zahraje smyčcové kvarteto KEA studentů Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

Vydání publikace bylo podpořeno programem ČSOB pomáhá regionům, jehož cílem je finanční podpora vybraných veřejně prospěšných projektů.

Eva Štefková, Charita Olomouc