NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poradna Hořec ve fakultní nemocnici už funguje v nových prostorách, o Památce zesnulých jí požehnal biskup Nuzík

By Publikováno 6. 11. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Nové prostory poradny Hořec byly symbolicky předány k užívání v novostavbě II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické. Pracovně kaplanů a pietnímu místu v přízemí budovy požehnal pomocný biskup Josef Nuzík. Při příležitosti Památky zesnulých se uskutečnilo nejen slavnostní otevření nové poradny, ale také tradiční pietní setkání „Vzpomínat s láskou“ v nemocniční kapli v chirurgickém monobloku v budově A.

„Vnímám, že my lékaři jsme až příliš úzce specializovaní na tělo, na hmotu. Proto jsem vděčný za to, že ve fakultní nemocnici kaplany a duchovní službu máme. Je totiž škoda nevyužít kompletní potenciál člověka. Často se snažíme přírodu přechytračit, ale měli bychom prokázat větší pokoru. A pokud si to uvědomíme, mohli bychom dokázat mnohem víc,“ řekl při slavnostním otevření nových prostor poradny Hořec ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

S jeho slovy souhlasil Mons. Josef Nuzík. „Když jsem před dvaadvaceti lety začínal v Novém Jičíně, manželka nemocného muže si mě pozvala k jeho lůžku. Lékař mě ale neviděl rád, protože podle jeho názoru má návštěva znamenala, že již rodina nevěří lékařům. To si ale nemyslím. Lékaři pečují o tělo, my pečujeme o duši. Každý může ve svém oboru vykonat to, co mu přísluší,“ vzpomněl a poděkoval vedení a personálu FN Olomouc za to, že v areálu nemocnice může poradna Hořec fungovat. „Jsem vděčný za to, že je v nemocnici místo, kde člověk v těžké situaci není sám, kde mu může stát někdo po boku a pomoci,“ dodal generální vikář olomoucké arcidiecéze.

Vrchní sestra II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Mgr. Lenka Šeflová při slavnostní příležitosti připomněla, že o vznik poradny a rozvoj psychosociální podpory a pomoci nemocným, jejich blízkým nebo pozůstalým se podstatnou měrou zasloužila Miroslava Tobia Matějková. „Hodně mi chybí, její schopnost pomoci pacientům a jejich blízkým a uklidnit je byla neuvěřitelná,“ vzpomněla na řádovou sestru, která nyní působí v Praze. „Jsem ale moc ráda, že se daří tuto důležitou službu pro pacienty a jejich blízké rozvíjet,“ doplnila. Za přítomnost kaplanů ve FN Olomouc je vděčná také vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu a koordinátorka psychosociální intervenční služby ve fakultní nemocnici Mgr. Michaela Gehrová. „Jsem šťastná, že je tu máme. Jejich pomoc v těžkých situacích a spolupráce s lékařskou linií péče je skvělá,“ ocenila.

Podle kaplanky ThLic. Mgr. Jany Novákové, PhD. je existence poradny pro pozůstalé a blízké pacientů přímo v nemocnici v kontextu České republiky zcela ojedinělá. „Když o tom mluvím s kolegy, tuto možnost nám v dobrém slova smyslu závidí,“ řekla. S novými prostorami je spokojená, přestože pracovna kaplanů je trochu menší než dosavadní. „S tím se ale vyrovnáme. Každopádně se přestěhováním do novostavby zvýšil komfort a zlepšilo zázemí a přibyla i pietní místnost,“ dodala s tím, že si váží pomoci a podpory ze strany nemocnice, olomouckého arcibiskupství a dalších spolupracujících institucí.

Poradna Hořec funguje ve Fakultní nemocnici Olomouc od roku 2015. Nemocniční kaplani zde poskytují bezplatné pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého. Ze sedmi nemocničních kaplanů jsou tři zároveň certifikovanými poradci pro pozůstalé.

Zdroj: fnol.cz