NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Cyrilometodějském gymnáziu prožili slavnost Všech svatých

By Publikováno 5. 11. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově konala mše svatá ze slavnosti Všech svatých. Sloužili ji P. Petr Káňa, školní kaplan Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a školní kaplani Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově P. Petr Matula, SDB a P. Antonín Pražan, SDB.

P. Káňa v homilii připomněl, že jsme všichni zváni k tomu být svatými, usilovat o svatost svým životem a jednáním. Řekl, že je rád, že mohl navštívit právě kostel sv. Cyrila a Metoděje, o kterém už ze svého dětství věděl, že měl být zbořen a jen díky úsilí P. Jana Jiříčka, kterého osobně znal, se tomu podařilo zabránit a naopak kostel byl opraven a znovu vysvěcen. Svým bezprostředním vyprávěním o svém dědečkovi, který v kostele pomáhal s opravami maleb, studenty jistě zaujal.

Mši svatou doprovázela zpěvem naše schola pod vedením Martina Bradáče. Na závěr předal ředitel školy Pavel Polcr odměny studentům, kteří přes prázdniny složili zkoušky a získali jazykové certifikáty úrovně B2 a vyšší, a také těm, kteří již stihli v tomto školním roce získat první místa v okresním kole přírodovědné soutěže. Zasloužili si potlesk celé školy. Ředitel školy ještě pochválil a odměnil dvě žákyně za poctivé jednání, kdy nalezly peněženku, zjistily majitelku a peněženku donesly až do domu. Ani bychom to nevěděli, kdyby paní nezatelefonovala do školy, aby jim jmenovitě poděkovala. Jsou to chvíle radosti a děkování, protože tak nejvíce cítíme, že naše úsilí o osobnostní rozvoj každého žáka má své výsledky a smysl.

Jitka Hubáčková, CMG