NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Získávejte druhé pro Krista, vybídl arcibiskup Graubner na katechetickém kongresu

By Publikováno 30. 10. 2018 24 září, 2019 Aktuality

XI. celostátní katechetický kongres v Třešti se ve dnech 26. – 28. října 2018 zabýval tématem „Misijní dimenze církve“. Mezi jinými ke katechetům promluvil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, delegát ČBK pro misie, a hovořil o úkolu katechety nebo učitele náboženství, který je zvláště v českém sekulárním prostředí důležitým misionářem.

„Nejde jen o to, aby žáci dovedli mluvit o víře se svými spolužáky a snad je i získali pro Krista a přivedli do náboženství. Často jde i o to, aby dovedli získat pro Krista i své rodiče a jednou i své děti. Především ale jde o to, že víru si nelze nechávat pro sebe, protože každý, kdo ji dostal, ji musí předávat dál, jinak jeho víra uhyne. Víra roste předáváním,“ řekl mimo jiné. Celý text jeho příspěvku je dostupný zde.