NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Misijní týden prožily děti z církevní MŠ Ovečka také s biskupem Nuzíkem

By Publikováno 18. 10. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Každoročně jsou děti prožitkovým způsobem informováni, co jsou to misie, a především o tom, jak se malým misionářem může stát každý z nás. Mši svatou obětovanou za misie prožily děti z Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci ve středu 17. října 2018 společně s rodiči, školním kaplanem P. Antonínem Štefkem a biskupem Josefem Nuzíkem.

Jelikož naši CMŠ nenavštěvují pouze děti z věřících rodin, můžeme být zdárným příkladem, jak se stát misionáři svých kamarádů. Chceme oslovit evangeliem ty děti, které ho nikdy předtím neslyšely, a pomoci jim nalézt společenství, kde by mohly dále duchovně růst. Děti se učí biblické příběhy, verše, zpívají písně, povídají si o misiích, o misionářích, kterým je i školní patron sv. Jan Pavel II., čtou knihy o misionářce sv. Matce Tereze, hrají biblické hry, navštěvují olomoucké kostely…

Je krásné vidět děti z věřících rodin, které můžeme ve výchově posunout dále, a oni s opravdovým nadšením mluví o Bohu a jeho církvi. Uvědomujeme si, že můžeme jen dát to, co máme, a tak je to i s misiemi. Nemůžeme dávat, co nemáme. Víme, že jako malí misionáři nejsme svědky sebe samých, ale někoho jiného, a to svědectví bude Pan Ježíš potvrzovat.

Ve středu 17. října jsme náš týden za misie oslavili společně s rodiči, školním kaplanem P. Antonínem Štefkem a biskupem Josefem Nuzíkem mší svatou v kapli sv. Alexeje v kostele sv. Michala v Olomouci. V krásné promluvě, která začala pohádkově, otec biskup k dřívějším poslům přirovnal dnešní misionáře a hovořil i o životě dětí a lidí na různých kontinentech.

Děti s nadšením naslouchaly i příběhu o chlebě, pro koho a jak veliký má tento dar pro lidi z různých kontinentů význam. Ze slov otce biskupa Josefa jsme vnímali, že „Láska je ovoce, které dozrává v každém ročním období.“ Děti v přímluvě prosili za mír a bezpečí, lásku v rodinách, jednotu mezi křesťany i mezi lidmi, za nemocné, trpící a opuštěné, ale i za ty, kteří Boha zatím nepoznali.

Přinášení obětních darů jsme doplnili o květiny, misijní kříž, Bibli, hořící svíci a chléb a víno. Každý z těchto darů má svůj symbol a my si jeho důležitost s dětmi vždy uvědomujeme. Jako každý rok, tak i letos jsme tak naplnili slova z dětské misijní písně „MOST“. Slova „Pojď a pomoz nám, postavíme most, Bůh nám pomůže, on má síly dost …“ nás vybízí k pravidelné vzpomínce a modlitbě za život dětí v celém světě. Pokoušíme se učit děti vést k naplňování slov – chudým chceme pomáhat.