NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Konference v Kroměříži připomene půlstoletí encykliky o sexualitě

By Publikováno 18. 10. 2018 24 září, 2019 Aktuality

„Předávat lidský život je závažné poslání, při kterém manželé svobodně a odpovědně spolupracují s Bohem Stvořitelem,“ zní první věta encykliky Humanae vitae, v níž papež Pavel VI. právě před padesáti lety shrnul katolickou nauku týkající se lidské sexuality. Na význam dokumentu i na související otázky se zaměří konference, která se u příležitosti zmíněného výročí uskuteční v sobotu 20. října 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Celodenní setkání, které společně pořádají česká a slovenská pobočka Ligy pár páru a olomoucké Centrum pro rodinný život, zahájí v 9.00 mše svatá. Celebrovat ji bude pomocný olomoucký biskup Josef Nuzík.

„Jak ukazuje diskuze k poslední exhortaci o manželském a rodinném životě Amoris laetitia, otázky manželského života jsou vnímány jako velmi citlivé stejně jako v době papeže Pavla VI. Na jedné straně se dá říci: kde jinde než v osobním životě má člověk právo na svobodu, která se dotýká nejintimnějších záležitostí člověka? Na druhé straně zkušenost manželských párů a rodin ukazuje, že i cesta plánování rodičovství podle encykliky Humanae vitae má co říci. Ale člověk musí do tohoto vnímání dorůst a dozrát,“ upozorňuje biskup Nuzík.

Připravované setkání v Kroměříži je podle něj svědectvím mnoha manželských párů, které učení Humanae vitae přijali do svého života a dnes dokáží říci, že to, co jim tato cesta přinesla, by pouze lidské plány nevymyslely. „Těším se na tyto živé a silné příběhy manželů i odborníků, že cesta manželů tímto směrem je dobrá,“ dodává biskup.

V rámci dopolední části přijde řeč na samotnou encykliku Humanae vitae a její vznik, ale také na její odezvu mezi katolickými teology a dalších věřících a na teorii a praxi odpovědného rodičovství.

Odpolední příspěvky se zaměří mimo jiné na důsledky papežského dokumentu pro lékařskou praxi, symptotermální metodu a její úlohu v plánování rodičovství, problematiku hormonální antikoncepce nebo apoštolát manželských párů. Po večeři je pak plánována panelová diskuze s přednášejícími.

Mezi nimi se objeví například kněží a teologové P. Karel Skočovský a P. Jan Balík, rektor kněžského semináře v Badíně P. Ján Viglaš, europoslankyně Anna Záborská, gynekoložka Ludmila Lázničková, Květoslav a Helena Šiprovi nebo manželský pár věnující se výuce symptotermální metody David a Michaela Prentisovi. Podrobné informace a registrace jsou dostupné na www.lpp.cz/hv.

(gra)