NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dělejme běžné věci s misijní horlivostí, píše arcibiskup Graubner v pastýřském listu

By Publikováno 18. 10. 2018 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti misijního měsíce října se k věřícím obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění poselství, které se v kostelích olomoucké arcidiecéze bude číst v neděli 21. října 2018, je k dispozici v přiloženém pdf souboru.

V úvodu svého listu arcibiskup Graubner upozorňuje, že na říjen příštího roku papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc a předcházet mu má roční příprava pro všechny církevní struktury. Poslechnout Ježíšovu výzvu hlásat evangelium všemu tvorstvu přitom podle olomouckého arcibiskupa není jednou z možností, ale povinností. „Už svatý Jan Pavel II. vyzval církev k obnovení misijní horlivosti v přesvědčení, že misijní činnost obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu, že přinese novou horlivost. Víra sílí předáváním!“ dodává.

Připomíná také slova papeže Františka z jeho apoštolské exhortace Evangelii gaudium, že misijní činnost představuje i dnes pro církev velkou výzvu a misijní zájmy musí stát na prvním místě. „Nemáme se bát s důvěrou v Boha a s velkou odvahou udělat misijní rozhodnutí, které všechno promění tak, aby se naše zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa,“ upozorňuje arcibiskup Graubner a pokračuje: „Kéž bychom úspěšněji bojovali s pokušením, které se skrývá za církevním zahleděním se do sebe, za útěkem do své bezpečné zóny, za pastoračním pesimismem a neplodnou nostalgií po minulosti, a místo toho se otevírali radostné novosti evangelia.“

V době, kdy se olomoucká arcidiecéze už několik let připravuje na misijní rok, přichází papežova iniciativa k oslavě Mimořádného misijního měsíce s roční přípravou. „Protože nejde o nějaké akce navíc, ale o změnu myšlení, nebudeme vyhlašovat nějaký zvláštní program, ale pokusíme se s novým apoštolským nadšením dělat běžné věci tak, aby se v našich farnostech zlepšilo chápání misijního poslání církve a posilnila naše odvaha dělit se o svou víru ve svém okolí, aby rostlo dílo křesťanské lásky, aby se oživila misijní horlivost, která je základem křesťanské kultury,“ vysvětluje arcibiskup Graubner.

Hlavním tématem celého pastoračního roku tedy je vzít si hlásání evangelia k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti. „Kdo miluje Ježíše, pracuje na tom, aby jej poznali a milovali i další lidé. Podporuje misijní dílo ve světě, ale i sám se zapojuje ve svém okolí. Především se snaží dávat dobrý příklad křesťanského života, předávat víru v rodině a podílet se na vytváření farního společenství,“ zdůrazňuje olomoucký arcibiskup. Zvláštní pozornost si podle něj zaslouží dětská misijní klubka, skupiny ministrantů a scholy, které se mohou stát misijním prostředím přijímajícím nové členy, a také ti, kdo přijali svátost manželství nebo křtili děti.

„Získat další děti pro výuku náboženství je konkrétní misijní úkol nejen pro rodiče a prarodiče, ale i spolužáky. Zdravá farnost je otevřená pro své okolí a umí pozvat i nepraktikující, spolupracuje s lidmi dobré vůle, s vedením obce či jinými organizacemi,“ připomíná arcibiskup Graubner. Ve všech oblastech přitom podle něj platí, že duší misijní činnosti je modlitba. „Proto prosím všechny o častou modlitbu za misie, ale i za nás, abychom sami uchváceni Kristem se dovedli o své přátelství s Bohem dělit,“ končí olomoucký arcibiskup svůj list a všem věřícím žehná.

Plné znění pastýřského listu je k dispozici zde.

(gra)