NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Další ročník varhanického kurzu ukáže, jak na dirigování i zpěv

By Publikováno 16. 10. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Jedenáctý ročník Kurzu pro varhaníky se završil v sobotu 9. června 2018 mší svatou v kostele sv. Mořice v Olomouci. V sobotu 20. října 2018 zahajuje ročník další, účastníky zasvětí například do dirigování, liturgiky, instrumentace písní nebo zpěvu.

Dvouletý varhanický kurz v letech 2016 – 2018 pořádalo Vzdělávací středisko liturgické hudby při Metropolitní kapitule sv. Václava v Olomouci a byl určen varhaníkům a vedoucím chrámových schól a sborů.

Probíhal každou třetí sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci pod vedením Františka Macka. V průběhu vzdělávání varhaníci také absolvovali exkurze k varhanům olomouckých chrámů a při závěrečném setkání měli možnost si zahrát na velmi vzácné varhany mořického chrámu. Součástí vzdělávacího programu bylo i diecézní setkání varhaníků s významnými osobnostmi varhanářského světa, např. Daliborem Michkem a diecézním organologem Janem Gottwaldem.

V příštím roce připravuje katedrální středisko dvanáctý ročník. Obsahem dvouletého kurzu bude například správná interpretace a nácvik praktických liturgických skladeb celého liturgického roku, zásady a základní dirigentské techniky pro vedení schól a chrámových sborů, základy praktické harmonie a kontrapunktu, nezbytné liturgické informace pro pochopení hudební složky liturgie, základy instrumentace duchovních a rytmických písní, zásady správného zpívání v akustickém prostoru, příprava Božího lidu varhaníkem na zpěv při liturgii, základní informace hudební nauky a její praktické používání nebo zásady rychlého a kvalitního nácviku duchovní literatury.

V kurzu vyučuje biskup Josef Hrdlička (duchovní život varhaníka), Hana Kučová, Ostrava (individuální hra na klavír), Jan Gottwald, Olomouc (individuální hra na varhany, nauka o varhanách), Stanislav Haloda, Kroměříž (individuální hra na varhany), František Macek, Kroměříž (ředitel, individuální hra na varhany a improvizace), Filip Macek, Tupesy (hudební nauka pro pokročilé, dirigování a vedení sboru), P. Česlav Plachý, OP (spirituál, duchovní formace, hudební nauka pro začátečníky), Willi Türk, Znojmo (liturgika a liturgický zpěv, dějiny duchovní hudby) a Hana Bernátková (individuální pěvecká průprava).

Přihlášky je třeba odeslat do 30. září na adresu: varhanik@arcibol.cz. Kurz zahájí první konzultací v sobotu 20. října při minimálním počtu 45 účastníků, setkání budou probíhat 1x za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře evangelické akademie (Wurmova 13) v Olomouci. Kurzovné je první rok stanoveno na 1000 a druhý rok na 500 Kč.

Zdislava Vyvozilová