NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

P. Kapauna, válečného hrdinu s českými kořeny, ocenil papež i prezident USA

By Publikováno 26. 9. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Mše svatá na táboře, kde se účastníci seznamovali s odkazem P. Kapauna V pátek 28. září 2018 slavíme v naší zemi Den české státnosti a slavnost sv. Václava, patrona naší země. Rádi bychom při této příležitosti připomněli také velkého ctitele tohoto světce – P. Emila Josefa Kapauna. Vojenského kaplana s českými kořeny, který před 25 lety získal od papeže Jana Pavla II. titul služebník Boží a před pěti lety mu americký prezident Barack Obama udělil nejvyšší vojenské americké vyznamenání Medal of Honor (Medaili cti). Navíc v současné době probíhají mírové korejské rozhovory a je velká naděje, že ostatky otce Kapauna budou převezeny ze zajateckého tábora v Severní Koreji zpátky do vlasti.

Mše svatá na táboře, kde se účastníci seznamovali s odkazem P. Kapauna P. Emil Josef Kapaun, syn českých přistěhovalců, se narodil 20. dubna 1916 ve státě Kansas. Kněžské svěcení přijal roku 1940 a roku 1944 začal sloužit jako vojenský kaplan. Závěr druhé světové války strávil v Indii a Barmě. Do Severní Koreje byl poslán v létě roku 1950 krátce po vypuknutí tamního ozbrojeného konfliktu a 2. listopadu padl do zajetí. Zachránil několik desítek, možná stovek vojáků a navzdory bídným podmínkám, nedostatku jídla a velkému vyčerpání posiloval spoluvězně. Zemřel v zajetí 23. května 1951.

V příloze je video, kde lze slyšel hlas otce Kapauna s krátkým videozáznamem ze setkání ministrantů Cross Force, které se konalo pod jeho patronátem v Rajnochovicích.

Kontaktní osoba:

Mgr. Josef Kořenek
zakladatel Vojenského muzea Loučka a tajemník Dnů lidí dobré vůle
tel.: 602 781 352
e-mail: jkorenek@email.cz