NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Říjnové setkání lektorů Božího slova v Olomouci

By Publikováno 20. 9. 2018 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

V sobotu 20. října 2018 se od 10 do 15 hod. uskuteční setkání lektorů Božího slova olomoucké arcidiecéze v sále kurie na Biskupském nám. v Olomouci. Již 16. setkání je určeno všem, kteří mají zájem prohloubit a posílit vztah k Božímu slovu a ke své službě lektora, znovu a nově si uvědomit, že jasné rozhodnutí pro tuto důležitou službu přináší velkou milost a radost tomu, kdo k lektorské službě přistupuje s chutí a zodpovědně.

Hlavním dopoledním hostem bude P. Marián Pospěcha, kněz ostravsko-opavské diecéze pověřený duchovním vedením lektorů Božího slova, farář z Dolní Lutyně, ale také redaktor a moderátor TV Noe. Bude hovořit na téma „lektor Božího slova a jeho úloha při liturgii“. Někteří lektoři znají otce Mariána také z květnové duchovní obnovy pro lektory na Velehradě. Ta se uskutečnila v minulém roce poprvé a letos podruhé pro všechny zájemce v lektorské službě napříč diecézemi. A všichni účastníci potvrdí, že otec Marián dokáže v lektorovi znovu „rozdmýchat oheň“ a probudit v něm chuť a nadšení pro lektorskou službu. A pokud budeme k sobě upřímní, tento nový „olej do našich lamp“ a zapalující oheň Ducha svatého potřebujeme jednou za čas všichni.

Po hodinové přednášce otce Mariána bude pro zájemce možnost podívat se na naše záležitosti s nadhledem, a to z dómské věže. Tento čas přede mší svatou poslouží také ke ztišení před svatostánkem či ke svátosti smíření. Mši svatou lektoři společně oslaví od 11.50 hod. v chórové kapli katedrály sv. Václava. Potom se opět přesunou na kurii, kde je bude čekat občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi a také připomenutí možnosti poslechu nahrávek čtení pro nedělní liturgii.

Všechny ty, kteří touží prohloubit a upevnit svou lektorskou službu, srdečně zve v sobotu 20. října do Olomouce hlavní organizátorka Martina Pavlíková.

Více informací o lektorské službě spolu s nahrávkami a texty nedělního čtení najdete na webových stránkách <www.kulturaslova.cz.

A ještě jedna informace. Kdo by chtěl v odpoledních hodinách od 15 hod. pokračovat modlitbou růžence a adorací, může se účastnit děkanátní poutě za rodiny a nová kněžská povolání děkanátů Vyškov a Prostějov v katedrále sv. Václava.