NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Boty a oblečení pro dobrovolníky. Zalesňováním proti záplavám i kůrovci

By Publikováno 31. 8. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Jeseníky a další oblasti na Šumpersku a Olomoucku devastuje nedostatek vody a s tím spojené přemnožení kůrovce a dalších patogenů v lesních porostech. Svůj podíl na kalamitě má hlavně nedostatek vody a sucho. Spolek ekologická organizace PagoPago nečeká se založenýma rukama a vyráží do terénu zalesňovat vytěžené oblasti. Je to jedna z možností, jak zpomalit úbytek vody a v budoucnu také zamezit záplavám a jiným mimořádným událostem. Arcidiecézní charita Olomouc, která má bohaté zkušenosti s pomocí lidem zasaženým povodní či jinou mimořádnou událostí, pomohla dobrovolníky vybavit pevnou obuví a vhodným oblečením.

I prevence před mimořádnými událostmi je důležitá. Arcidiecézní charita Olomouc tak pomohla vybavit dobrovolníky spolku ekologické organizace PagoPago, který zalesňuje a účastní se preventivních opatření proti šíření kůrovce od Bruntálska až po Jesenicko. „PagoPago se na nás obrátili s tím, abychom je pomohli vybavit do terénu. Pohybují se totiž tam, kam se nedostanou stroje. Poskytli jsme jim pevné boty a vhodné oblečení,“ sdělil za Charitu vedoucí humanitárního oddělení Martin Zamazal.

Podle Josefa Čermáka z PagoPago je tato výbava důležitá. „Pohybujeme se ve svazích a v dalším složitém terénu, takže i nevhodné oblečení může vést k úrazu,“ říká. PagoPago zalesňují především oblasti, kde řádil kůrovec tak, že musely být vytěženy. Nyní je třeba tato místa co nejrychleji opět zalesnit. „Potýkáme se s velkým nedostatkem vody. Voda není obnovitelný zdroj a její odběr a odtok z území ČR je aktuálně větší, než doplňková srážková voda, což je alarmující. Když včas nezalesníme, voda bude ubývat ještě rychleji,“ upozorňuje Josef Čermák.

Nedostatek spodní vody a sucho je příčinou kůrovcové kalamity. Stromy nemají dostatek vláhy a neprodukují tolik lepkavé „smůly“, která škůdce může zahubit. Stresem z nedostatku vody trpí nejen stromy, ale i zvěř. „V krajině bez stromů a porostů, kdy půda ztrácí retenční schopnost, se při deštích voda nezadrží, ale odteče. Dochází k záplavám. Za takových třicet let může dokonce dojít k humanitární krizi, protože bude nedostatek nejen pitné vody, ale i vody užitkové. Musíme jednat,“ dodává Josef Čermák.

Podle něj v krajině chybí podzemí voda, příčinou je špatné hospodaření s vodou, trojpolní zemědělský systém devastující ornou půdu, užívání agrochemikálií, meliorace, urbanizace, odlesňování a fragmentace krajiny.

Karolína Opatřilová, ACHO