NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel uherskobrodský děkan P. Josef Pelc

By Publikováno 11. 7. 2018 24 září, 2019 Aktuality

(Aktualizováno 11. 7., 14.00) Nejen v Uherském Brodě a okolí zaskočila věřící v úterý 10. července 2018 zpráva o tragické smrti místního faráře a děkana P. Josefa Pelce. Jako kněz sloužil 21 let a před příchodem na Slovácko působil v Přerově, Holešově, Velkých Opatovicích a Lipníku nad Bečvou. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 14. července při mši svaté od 14.00 ve farním kostele v Uherském Brodě a poté bude jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na novém hřbitově.

K zádušní mši svaté za zemřelého se v úterý sešli bývalí uherskobrodští kaplani a jáhni i další duchovní – celkem osm kněží a také přednedávnem vysvěcený jáhen a místní rodák Ondřej Talaš. Hlavním celebrantem byl současný kaplan farnosti, P. Jindřich Peřina, a kazatelem P. Tomasz Żurek, bývalý uherskobrodský kaplan působící nyní v Kyjově.

Ve své homilii P. Żurek navázal na evangelium, v němž zaznělo: „Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře“ (Mt 9,36), a řekl: „Nyní jste bez svého pastýře a počet, který se zde sešel, vypovídá o tom, jak jste svého pastýře, otce Josefa, měli rádi.“ Pokračoval pak: „Věřím, že mu náš Pán dopřeje milosrdenství, neboť otec Josef byl velmi milosrdný a každý, kdo se s ním setkal, mi dá za pravdu.“

V závěru bohoslužby P. Peřina poděkoval všem, kteří se přišli za P. Josefa modlit, a všechny vyzval k pokračování v modlitbě za jeho duši. Každý den až do dne pohřbu se bude v kostele po večerní mši svaté konat výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci a modlitbě.

P. Josef Pelc pocházel ze Vsetína, kde se narodil v roce 1972. Vystudoval místní gymnázium a po něm v roce 1990 nastoupil do semináře a na bohosloveckou fakultu v Olomouci. Po třetím ročníku studium přerušil a odjel na rok do Texasu, kde pracoval jako dobrovolník v katolické škole v San Antoniu. Po návratu rok studoval teologii jako laik a pracoval také v Českém deníku. Závěr studií prožil opět v Arcibiskupském kněžském semináři a roku 1996 byl vysvěcen na jáhna. Jáhenský rok prožil v Přerově.

Po kněžském svěcení a po povodních, které v roce 1997 tvrdě zasáhly i Přerov a okolí, nastoupil do Holešova jako kaplan. Po dvou letech, v roce 1999, šel na první samostatné místo do Velkých Opatovic, kde strávil čtyři léta. Od roku 2003 pak působil jako farář v Lipníku nad Bečvou a okolních farnostech Hlinsko a Týn. Na začátku července 2010 začal působit v Uherské Brodě.

Parte zesnulého

S využitím textů na www.farnostuherskybrod.cz