NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskupové a zástupci řádů: Vážíme si přínosu A. C. Stojana a J. Šrámka pro moderní českou státnost

By Publikováno 6. 7. 2018 24 září, 2019 Aktuality

V průběhu 114. plenárního zasedání České biskupské konference jeho účastníci navázali na velehradskou připomínku 100 let Československa a v první části svého programu jednání se dnes (6. července 2018) pomodlili u hrobů Antonína Cyrila Stojana a Jana Šrámka.

Připomněli tak tyto významné osobnosti politicko-církevního života první poloviny 20. století, které se významně zasloužily o vznik našeho moderního státu, jehož výročí si letos připomínáme.

Na adresu Antonína Cyrila Stojana v pátek ráno kardinál Dominik Duka OP zmínil především jeho zásluhu na vyvedení tehdejší římskokatolické církve z kritické situace doby konce monarchie a počátků republiky či na druhou stranu jeho politickou aktivitu, kdy např. na ústavodárném shromáždění republiky aklamací volil prvního československého prezidenta. Taktéž připomněl jeho zásluhu na řešení krizi kněžstva.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner pak na velehradském hřbitově připomněl význam Jana Šrámka, když hovořil především o jeho aktivitách z mládí v Novém Jičíně. Zmínil jeho zásluhy na zakládání spolků, např. na pomoc ženám zaměstnaným v továrnách či neformální setkání na posílení českého živlu v tehdejší republice. Taktéž ocenil jeho přenesení orelské myšlenky ze Slovinska do vlasti či snahu o sjednocení roztříštěného katolického spolkového života. Moravský metropolita Šrámka nad jeho hrobem rovněž vyzdvihl jako praktického kněze s otevřenýma očima a srdcem. „Když bylo něco potřeba, tak dotoho šel,“ dodal.

Biskupové a zástupci řeholí dnes na hřbitově rovněž v modlitbách pamatovali na zde pohřbené sestry cyrilometodějky a jezuity.

Zdroj: www.cirkev.cz