NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studenti Arcibiskupského gymnázia ukončili školní rok s biskupem Baslerem

By Publikováno 28. 6. 2018 24 září, 2019 Aktuality

V úterý 26. června 2018 se studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži sešli v kostele sv. Mořice při závěrečné mši svaté. Slavnostní bohoslužbu celebroval olomoucký pomocný biskup Antonín Basler.

Ve své promluvě zdůraznil význam vděčnosti za dary, kterých se nám každý den dostává, vděčnosti Bohu i lidem. Děkovnou liturgii doprovodila svým zpěvem schola a také školní sbor AVE.

Před závěrečným požehnáním ředitel školy Jan Košárek rozdal ocenění třem studentům. Výhercem motivační soutěže v rámci propagaci školy se stal Tomáš Večerka, za nejvýraznější zlepšení během školního roku byla odměněna Tereza Mikulincová a ocenění nejlepšího studenta roku získal absolvent Václav Kubíček.

Poté se zaměstnanci školy, studenti a kněží, kteří dříve působili na AG v jáhenské službě, rozloučili se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou. Vyjádřili mu poděkování za obětavou, vytrvalou a nezištnou službu, za svědectví Boží lásky a ochotu sloužit. Na jeho dalším působišti ho budeme provázet svými modlitbami.

Po pětileté službě P. Martina Sekaninu vystřídá na Arcibiskupském gymnáziu P. Petr Káňa, který doposud působil v centru mládeže Přístav v Rajnochovicích. V tomto školním roce bude jeho nejbližší spolupracovník nově vysvěcený jáhen Ondřej Talaš, který je absolventem AG.

(ag)

Fotogalerie (Iva Bekárková)