NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ovdovělí prožili týden při duchovně-rekreačním pobytu v Dolomitech

By Publikováno 25. 6. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Od 9. do 16. června 2018 probíhal týdenní pobyt, který v pastoračním domě ve Svatém Martinu v italských Dolomitech uspořádalo Společenství vdov a vdovců.

Autobus byl zaplněn do posledního místa a atmosféra byla velmi příjemná. I když cesta byla náročná a dlouhá, ubíhala rychle, protože jsme mohli sledovat krásnou krajinu kolem sebe, naslouchat slovům našich průvodců a připojit se k modlitbám i zpěvům. V pastoračním domě nás opět mile přivítal P. Antonín Hráček a Anička Čechmanová, kteří pastorační dům spravují. Celý týden nám byli k dispozici a i díky nim jsme se cítili jako doma. Každý den byla sloužena v kapli mše svatá, v promluvách se střídali otec Antonín a doprovázející P. Stanislav Suchánek. Oba nás dokázali duchovně povzbudit a naladit.

Jednotlivé dny jsme vyjížděli na různá místa a vydávali se na túry podle náročnosti, jak si kdo troufal. Prožili jsme krásný průvod k svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve Svaté Magdaléně a po setmění jsme obdivovali ochotu a nadšení mladých lidí, kteří „nazdobili“ okolní hory hořícími ohni – ty vytvářely ve svazích obrazce kříže, Božského Srdce nebo Nejsvětější Svátosti a lemovaly hřebeny hor v údolí Gsies v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Místní lidé vyzdobili okna vitrážemi s křesťanskými symboly či obrazy svatých a prosvítili je do ulic.

Měli jsme možnost také projít stezku sv. Františka, během níž jsme se zastavovali k rozjímání nad slovy Hymnu na stvoření, sledovali jsme symbolická znázornění a zamýšleli se nad slovy Písma. Cestou jsme obdivovali krásu přírody i hukot vodopádu a na vrcholu jsme se směli ukrýt před deštěm a prožít na konci cesty mši svatou v kapli sv. Františka a svaté Kláry. Během týdne jsme se dostali ke krásnému jezeru Pragser Wildsee, na vrchol Lagazuoi, kam jsme vyjeli lanovkou do výšky téměř 3000 metrů. Poslední den pobytu se mnohým podařilo obejít i jednu z dominant Dolomit – vrchol Tree cime, česky „Tři zuby“.

Počasí na túry nám přálo, a když ve středu pršelo, jeli jsme na prohlídku rakouského Innsbrucku, jímž nás provedla skvělým a fundovaným výkladem česky hovořící průvodkyně. Obdivovali jsme největší renesanční zámek v Rakousku Ambras, císařský kostel s největší hrobkou císaře v západní Evropě (Maximilián I.). Prošli jsme Boulevard Marie Terezie se svými historickými skvosty.

Během večerů jsme zažívali spoustu zábavy při různých vystoupeních. Pobavilo nás společenství žen ze Šumperka i skupina mužů, karneval a tombola, zpívalo se s harmonikou i bez ní. Poslechli jsme si zajímavé povídání o duchovní symbolice v kapli Panny Marie, která se nachází v přízemí pastoračního domu a v níž jsme se scházeli na mše svaté, adorace i modlitby.

Velké poděkování patří všem organizátorům, především Alence Panákové, která pobyt zajistila, jejím pomocníkům, panu řidiči, paní kuchařce a především Pánu Bohu. Spokojenost byla veliká, navázali jsme nová přátelství a těšíme se na setkání na dalších akcích.

Markéta Matlochová