NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ostatky sv. Markéty poputují po 750 letech z Olomouce do rakouského Marcheggu

By Publikováno 15. 6. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Z olomoucké katedrály sv. Václava vyrazí 14. července 2018 pouť s ostatky sv. Markéty a přes jižní Moravu a Slovensko dorazí po devíti dnech do dolnorakouského Marcheggu. Hlavní motto putování se sv. Markétou jakožto patronkou v těhotenství a při porodu zní „Pouť za důstojnost a poslání ženy“.

Městečko Marchegg, které je „jediným českým městem v Rakousku“, založil Přemysl Otakar II. v polovině 13. století a olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu je zasvětil právě sv. Markétě Antiochijské. Její ostatky také Přemysl Otakar II. získal od papeže Alexandra IV. Když se ale města roku 1276 zmocnil Rudolf Habsburský, zhatilo to plány na založení nového biskupství podřízeného zamýšlenému olomouckému arcibiskupství i na dokončení kostela sv. Markéty. Ostatky proto zůstaly uloženy v olomoucké katedrále a do Marcheggu budou přepraveny až letos. Zhruba třítisícové městečko čítá okolo 10 % Čechů a Slováků a letos si připomene 750 let od první písemné zmínky.

Ostatky bude doprovázet po celou cestu Petr Václav Skácel, který působí jako pastorační asistent pro místní Čechy a Slováky. A jak to vlastně vzniklo? „Na svátek sv. Václava 2015 jsem se v kostele v Marcheggu ptal: ‚Pane, co mohu pro tento chrám udělat?‘ Dostal jsem téměř okamžitě odpověď: ‚Nejsou zde ostatky sv. Markéty,‘“ popisuje Skácel. Z této prosté myšlenky pak podle něj postupně vykrystalizovala mezinárodní pouť přes tři středoevropské státy.

Jak ostatky poputují? Z Olomouce povezou mladí lidé sv. Markétu na kolech do Kroměříže. Odtud do Uherského Hradiště lodí s možností připojení se vodáků. Organizační tým v Marcheggu pracuje na tom, aby od Vysokej pri Morave pluly další lodě, takže by do Marcheggu doplula celá flotila po řece, která všechna místa pouti spojuje.

Pouť začne v Olomouci 14. července. Na devíti zastaveních se budou podílet různá společenství žen a každé z nich bude mít vlastní téma, vycházející ze života sv. Markéty. Nepůjde jen o modlitební pouť, ale jednotlivé skupiny připravují i řadu přednášek, kulatých stolů a setkání. Někteří účastníci se do akce zapojí jen ve svém místě, jiní absolvují celou zhruba dvousetkilometrovou trasu s ostatky. Celé putování slavnostně vyvrcholí v sobotu 21. července, kdy ostatky sv. Markéty do Marcheggu doplují v procesí lodiček, a na druhý den budou uloženy v chrámu.

Úlomek z lebky sv. Markéty bude přepravován ve speciálním a pro tuto příležitost zhotoveném relikviáři, daru olomoucké arcidiecéze a poutníků. V současné době na něm pracují současní významní čeští umělci a bude zobrazuje zakladatele města i první známé apoštoly oblasti Marcheggu – sv. Cyrila a Metoděje.

O životě sv. Markéty neexistuje mnoho spolehlivých zpráv. Nejspíš byla dcerou pohanského kněze a žila v době císaře Diokleciána (2. – 3. století) v Malé Asii. Díky chůvě přijala křesťanskou víru a otec ji za trest poslal na venkov. Tam ji při své projížďce potkal místní panovník a požádal ji o ruku, ona ho ale odmítla, aby mohla patřit Kristu, a byla proto sťata mečem. Protože si prý před smrtí přála, aby každá žena, která ji bude uctívat, porodila zdravé dítě, utíkaly se k ní hlavně rodičky. Dále je patronkou dívek, rolníků, kosmetiček a je vzývána za příhodné počasí pro sklizeň. Spolu se sv. Kateřinou Alexandrijskou a sv. Barborou tvoří trio tzv. Třech svatých panen a patří mezi 14 svatých pomocníků v nouzi. Jejími atributy jsou meč, perla a koruna.

Program:

14. 7., Olomouc, setkání rodin: „Radost rodiny v daru života a víry“

15. 7., Kroměříž, setkání mládeže: „Naděje mládí vycházející z poznání Tvůrce“

16. 7., Uherské Hradiště, slavnost Bohu zasvěcených žen: „Moc Ducha svatého překonává pohanství i naší doby“

17. 7., Staré Město – Velehrad, pěší pouť hnutí Modlitby matek z ČR a Slovenska: „Čistota srdce a lidská láska“

18. 7., Velehrad, setkání unií žen Čech, Slovenska a Rakouska: „Silou kříže vítězíme nad zlem v každé době a společnosti“

19. 7., Veselí nad Moravou, setkání žen z okraje společnosti: „Ubohost ponížení a důstojnost pokory“

20. 7., Kopčany (SK), Fórum života a řeckokatolická církev: „Proti pokušení postavení a bohatství vítězíme silou víry“; bohoslužba ve staroslověnštině k 1150. výročí od jejího přijetí jako 4. liturgického jazyka

21. 7., Zohor (SK), setkání umělců: „Utrpení je fontána milosti a zdroj nového života ve víře“; 18.00 večerní slavnost v Marcheggu

22. 7., Marchegg, 10.00 slavnostní mše svatá a další program: „Nenechejte se oklamat, rozlišujte, Kristus je Pán“