NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V terénu se objeví první značené trasy Cyrilometodějské stezky

By Publikováno 14. 6. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Úvodní konference projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ se uskutečnila 13. června 2018 v Kunovicích. Přilákala kolem osmdesáti českých i slovenských odborníků z oblasti veřejné správy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury i církve, aby řešili koordinovaný rozvoj kulturní stezky v příhraničí a posílili partnerskou síť stezky.

„V letošním roce bude vyznačeno celkem 300 km poutních tras Cyrilometodějské stezky na Moravě na základě uzavřené dohody o spolupráci s Klubem českých turistů. Plánujeme také vyznačit prvních dvacet kilometrů na Slovensku. Trasování i mnoho dalších nových aktivit bude představeno účastníkům konference,“ uvedl Jan Pijáček, radní Zlínského kraje pro řízení dotačních programů, rozvoj venkova a cestovní ruch.

Zájem rozvíjet spolupráci na projektech Cyrilometodějské stezky již pět let rezonuje na úrovni států, krajů, obcí i míst, kterých se příběh soluňských bratrů dotkl. „Podařilo se nám za toto období upevnit zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z hlediska nastavení řízení. Máme před sebou nejdůležitější etapu týkající se nastavení a zavedení produktu Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí, kde je jádro celé stezky. Na konferenci bude představen nový přístup jejího rozvoje založený na spolupráci a komunikaci s partnery, odborníky z různých sfér a místními subjekty, abychom využili územního a lidského potenciálu pro produkty Cyrilometodějské stezky,“ sdělila Martina Janochová, ředitelka pořádajícího sdružení.

Konferenci uspořádalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (zkráceně EKSCM) ve spolupráci s partnery projektu: MAS Buchlov, z.s., Trnavský samosprávný kraj, Nitranský samosprávný kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita v Brně při příležitostí konání 25. Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Festival reprezentuje tradiční moravskou kulturu. Hostí soubory z několika slovanských zemí a ve svém programu se zaměří i na odraz cyrilometodějského odkazu v dětské duši.

Ukázka značení cyrilometodějských tras na směrovkách KČT, zdroj: sdružení EKSCMPrvní značené trasy „ke kulturním kořenům“: Pustevny – Svatý Hostýn – Velehrad; Vranov – Křtiny – Svatý Kliment – Velehrad; Žítková – Luhačovice – Velehrad. V jednání je prodloužení na Slovensko: Skalka nad Váhom – Trenčín – Žítková.

Projekt je realizován v letech 2018 – 2019 a je spolufinancován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Web projektu www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms

Zdroj: Zlínský kraj