NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

O Noci kostelů budou v arcidiecézi otevřeny na dvě stovky objektů, mezi nimi neexistující kostel i vojenská kaple

By Publikováno 26. 5. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Do Noci kostelů, která letos připadá na 25. května a jejímž cílem je otevřít kostel netradičním způsobem i pro ty, kdo by do něj jinak nepřišli, se v olomoucké arcidiecézi zapojí devět církví a očekává se, že otevřeno bude na 200 kostelů, kaplí a modliteben. Letos se mezi nimi objeví například zaniklý kostel sv. Petra a Pavla v Olomouci, jediná vojenská kaple v ČR nebo odborníky oceňovaný kostel v Sazovicích. Podrobný program naleznete na webu www.nockostelu.cz, zde přinášíme výběr z nabídky zejména ve velkých městech.

„Noc kostelů se mi jeví jako krásná služba církve obyvatelům našich měst a vesnic – zprostředkování krásy, která je ve službě těch nejdůležitějších lidských vztahů. A to tím více, že v řadě farností je nabídnuta nejen prohlídka kostela s výkladem, ale i představení života farní rodiny, často s hudební produkcí místních umělců, varhaníků, sborů a schol,“ říká olomoucký pomocný biskup Antonín Basler a dodává. „Sám jsem mnohokrát zakusil vděčnost řady návštěvníků, kteří dokázali ocenit, že po uvedení do smyslu a souvislostí architektury a uměleckých děl s jejich duchovní stránkou dokázali sejít od povrchu do hloubky a i skutečnosti známé vidět zcela jinýma očima.“

Slavnostní zahájení Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi se letos uskuteční od 17.30 v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci na Slovenské ulici.

V okrese Olomouc naleznou návštěvníci dveře otevřené u 43 kostelů ve 14 městech a obcích: v Olomouci, Litovli, Šternberku a Uničově, dále v Dolanech, Domašově nad Bystřicí, Hněvotíně, Horce nad Moravou, Cholině, Mladějovicích, Nové Hradečné, Slatinicích, Štěpánově a Újezdě. Jen v samotné Olomouci to bude celkem 26 objektů, mezi nimi také neexistující kostel sv. Petra a Pavla, zbořený v 18. století. „Při nedávno ukončeném archeologickém výzkumu v rámci rekonstrukce budovy děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého na ulici Křížkovského byly odkryty základy gotického farního kostela sv. Petra a Pavla. Jeho půdorys je nyní vyznačen v nové dlažbě nádvoří děkanátu,“ vysvětluje pracovnice Národního památkového ústavu Hana Dehnerová. Noc kostelů je podle ní příležitost připomenout tento už téměř zapomenutý chrám. „Chceme při ní prezentovat historii kostela i archeologický výzkum, a to formou panelů a fotografií, případně doprovodným komentářem,“ dodala.

Program Noci kostelů v olomoucké katedrále sv. Václava začíná již v 16.00 a nabídne akce pro menší děti, po celý večer je zároveň možné si kostel prohlédnout s výkladem průvodce a v nabídce jsou i komponované pořady slova a hudby. Poutníci však o Noci kostelů nejsou odkázáni jen na centrum Olomouce, vydat se mohou i do dalších městských částí – do Hejčína a Nových Sadů, na Novou Ulici nebo na Svatý Kopeček. K dispozici je jim rovněž řada nekatolických kostelů a modliteben.

V okrese Prostějov bude o Noci kostelů možné zavítat do 14 kostelů, kaplí či modliteben, které se vedle okresního města otevřou také v Klenovicích na Hané, Krumsíně, Mostkovicích, Pavlovicích u Kojetína, Plumlově a Smržicích. V samotném Prostějově bude návštěvníkům k dispozici 8 objektů, mimo jiné kostel sv. Jana Nepomuckého v areálu bývalého kláštera Milosrdných bratří, kostely v místních částech Krasice a Vrahovice nebo dvě kaple v místní části Drozdovice – sv. Anny a sv. Andělů strážných.

Z okresu Přerov se do Noci kostelů zapojí 22 kostelů a kaplí v Přerově, Hranicích, Kojetíně, Lipníku nad Bečvou, Brodku u Přerova, Citově, Černotíně, Kokorách, Rokytnici, Troubkách, Týně nad Bečvou, Vlkoši a Zámrscích. V Hranicích bude návštěvníkům otevřena jediná původní vojenská kaple v ČR, kaple sv. Barbory v kasárnách generála Zahálky. Pro návštěvníky je tu připraven koncert klarinetového kvarteta Vojenské hudby Olomouc a poté povídání o vojenských kaplanech. „Otevřeli jsme ji veřejnosti už loni při ekumenické bohoslužbě v rámci oslav 99 let od vzniku republiky a zájem lidí byl obrovský. Proto jsme rádi, že ji můžeme lidem zpřístupnit také o Noci kostelů,“ uvedl vojenský kaplan v Hranicích Daniel Waclawek. V samotném okresním městě pak bude otevřeno celkem 7 objektů. Kostel sv. Vavřince zve mimo jiné na povídání s nemocniční kaplankou a řeholní sestrou Marií Goretti nebo na varhanní koncert, v kostele sv. Michala na Šířavě si lze poslechnout koncert skupiny Boží Bang a kostel sv. Marie Magdalény v Předmostí zase zve na biblické tance a příběh světice židovského původu sv. Edity Steinové.

Celkem 7 kostelů a kaplí se otevře v 6 městech a obcích okresu Šumperk. Vedle okresního města jsou to dále Loštice, Staré Město pod Sněžníkem a Zábřeh, z obcí pak Písařov a Rapotín. V Písařově se program do značné míry zaměří na děti a nabídne například výstavu výtvarných prací dětí z místní školky a školy na téma „náš kostel“, tvořivý program na farní zahradě nebo vystoupení místní scholy. V Rapotíně si lidé budou sami moci vyzkoušet hru na varhany, nahlédnout do farní kroniky nebo prozkoumat bohoslužebné předměty.

V okrese Zlín bude otevřeno celkem 29 kostelů, kaplí a modliteben v 17 městech a obcích: vedle samotného Zlína to bude i v Napajedlích, Otrokovicích, Slušovicích a Vizovicích a z obcí v Držkové, Fryštáku, Kašavě, Lhotě u Malenovic, Pohořelicích, Provodově, Sazovicích, Spytihněvi, Tečovicích, Vlčkové, Zádveřicích-Rakové a Želechovicích nad Dřevnicí. Jedním z nich bude také unikátní kostel sv. Václava v Sazovicích, který kanadský časopis Azure zařadil mezi deset nejlepších staveb světa za rok 2017. V okresním a zároveň krajském městě se otevře 10 objektů. Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba večer zahájí v 17.50 vyzvánění zvonů a ztišení před bohoslužbou, ta začne v 18.30. Po celý večer mohou návštěvníci získat požehnání od kněze nebo zapálit svíci na konkrétní úmysl. Program nabídne také čtení úryvku z Bible a několik koncertů.

V okrese Kroměříž otevře své brány 20 objektů v 9 městech a obcích: Kroměříži, Holešově, Hulíně, Chropyni, Koryčanech, Kvasicích, Ratajích, Věžkách a Zlobicích. V samotné Kroměříži to bude celkem 11 kostelů, kaplí a modliteben. Vedle hlavních katolických kostelů (mezi nimi i kostela sv. Cyrila a Metoděje v areálu psychiatrické léčebny) jde také o několik kaplí: v budově Arcibiskupského gymnázia nebo v klášterech sester sv. Kříže na Koperníkově ulici a sester vincentek na Malém Valu.

Do 15 kostelů či kaplí mohou návštěvníci zavítat v okrese Uherské Hradiště. Otevře se zde poutní bazilika na Velehradě, dva kostely v Uherském Hradišti a tři v Uherském Brodě a další sakrální objekty v Babicích, Březolupech, Buchlovicích, Huštěnovicích, Jalubí, Kudlovicích, Kunovicích, Ostrožské Lhotě a Uherském Ostrohu.

Celkem 15 církevních objektů se zájemcům otevře v okrese Vsetín. Vedle tří v okresním městě to dále budou budovy v Brankách, Hošťálkové, Huslenkách, Karolince, Kelči, Lidečku, Liptále, Pržně, Rožnově pod Radhoštěm, Valašské Polance a Zašové. V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Brankách je plánováno divadelní představení Víti Marčíka „O holčičce, která se ještě nenarodila“ a po něm beseda s knězem nazvaná „Co jste chtěli vědět o Bohu a církvi a báli jste se zeptat“. Kostel v Zašové zve na přednášku o Radhošti nebo na koncert.

V té části okresu Svitavy, která leží na území arcidiecéze, se do Noci kostelů zapojuje 11 kostelů a dalších objektů: osm v okresním městě a po jednom v Hradci nad Svitavou, Křenově a Moravské Třebové. Svitavský kostel Navštívení Panny Marie nabídne od 19.00 divadelní představení Dramatické školičky, souběžně bude možné shlédnout z věže na město nebo si prohlédnout varhany. V kostele sv. Josefa ve Svitavách-Lánech bude představen život rodáka ze Svitavska, blahoslaveného Engelmara Unzeitiga, a v Hradci nad Svitavou si návštěvníci budou moci vyslechnout povídání Jana Votavy o pěší cestě do španělského Santiaga de Compostela.

Celkem 8 kostelů se k akci přidá v okrese Hodonín: v Bzenci, Kyjově, Svatobořicích-Mistříně, Tvarožné Lhotě, Veselí nad Moravou a Vlkoši. Z okresu Vyškov, resp. té jeho části, která leží na území olomoucké arcidiecéze, se zapojí 4 kostely: ve Vyškově, Dědicích, Ivanovicích na Hané a Studnici. Otevřen bude i kostel Narození Panny Marie v Červené Vodě, která náleží do okresu Ústí nad Orlicí.

V celé olomoucké arcidiecézi, která pokrývá větší část Olomouckého kraje (bez Jesenicka), celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, se letos do Noci kostelů zapojí na 200 objektů.

(gra)