NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Letnicím 2018

By Publikováno 18. 5. 2018 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

O slavnosti Seslání Ducha Svatého, která letos připadá na 20. května, se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

„Velikonoční doba se dnes završuje. Ten, který nám ukázal lásku až do krajnosti, když o Velikonocích zemřel místo nás, abychom my mohli žít, nám dnes dává svého Ducha, abychom mu byli podobní,“ začíná svůj list olomoucký arcibiskup.

Přítomnost Ducha se projevuje láskou. „Kdo miluje čistě a nezištně, vyzařuje Boha, který je láska, i kdyby Boha neznal. Proto nás láska přitahuje a dělá šťastnými,“ upozorňuje arcibiskup Graubner a dává návod, jak v sobě tuto lásku posilovat: nechat v sobě Boha působit skrze jeho slovo, projevující se ve skutcích.

„Jsem mezi lidmi? Nabízí se: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Mám bolest a chci naříkat, nebo je nějaká povinnost příliš těžká? On mně radí: ‚Kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje mě.‘ Ztrácím trpělivost? ‚Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.‘ ‚Tak se Ježíšova slova osvětlí a Ježíš do nás vstoupí se svojí pravdou, se svojí silou a se svojí láskou. Náš život bude stále více životem s ním, spoluprací s ním,‘“ cituje arcibiskup zakladatelku Hnutí fokoláre Chiaru Lubichovou.

Velikonoční člověk, který je naplněn Božím Duchem, má podle něj moc měnit svět – ne podle svých představ, ale podle toho nejlepšího Božího plánu a podobně jako učedníci, kteří se po Letnicích rozešli do světa, aby hlásali evangelium a uzdravovali mocí Božího slova.

„Chceme-li patřit k těm, kteří v jejich stopách přinášejí uzdravení a naději, spolehněme na moc Božího slova a sílu Boží lásky,“ vybízí pak olomoucký arcibiskup a pokračuje: „Kritizujeme ty, kteří kazí či zneužívají sdělovací prostředky, kulturu či politiku? Pokud máme potřebné schopnosti, angažujme se sami. V každém případě však podporujme zvláště modlitbou a osobním nasazením pro život z Božího slova ty, kteří ve sdělovacích prostředcích, v kultuře a politice pracují. Zaslouží si naši duchovní podporu stejně jako misionáři vyslaní šířit evangelium v cizích zemích.“ Církev podle něj musí těmto lidem vytvářet duchovní zázemí, protože je považuje za své vyslance s úkolem měnit svět k lepšímu.

„Zázrak uzdravení světa závisí i na nás. Žádný ať neříká, že není důležitý, že nemůže nic ovlivnit. Každý z nás je povolaný ke svatosti a k životu podle Ducha. Kdo žije Boží slovo a miluje Boží láskou, nepřijal Ducha Svatého nadarmo, nese plody Ducha a roste ke svatosti,“ uzavírá arcibiskup Graubner svůj pastýřský list k Letnicím a dodává: „Děkuji všem, kteří Boží pozvání přijímají, a všem ze srdce žehnám.“

Celý text listu ve formátu pdf je dostupný zde.

(gra)