NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Možnost poslechu nahrávek nedělního čtení

By Publikováno 17. 5. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Rok milosrdenství přinesl lektorům Božího slova a jejich službě po čtrnácti letech práce jeden významný plod, a tím je příprava nahrávek nedělního liturgického čtení pro poslech prostřednictvím internetu na webových stránkách www.kulturaslova.cz. Spolu s nahrávkami jsou zde k dispozici všechny nedělní texty, u kterých je odkaz na komentáře Českého katolického biblického díla.

Nahrávky jsou pořizovány pod vedení Martiny Pavlíkové, pracovnice Centra pro kulturu Arcibiskupství olomouckého, a interpretačně se na nich podílejí lektoři Božího slova a kněží různých farností. První a druhé čtení je nahráno ve třech interpretačních verzích, v mužském i ženském hlasu, evangelium pak načítá kněz a má jednu interpretační podobu. Nahrávání se uskutečňuje na základě modlitby a všichni, kteří prostřednictvím internetu těmto nahrávkám Božího slova naslouchají, se k této modlitbě připojují a tvoří tak široké společenství Božího slova.

Význam poslechu nahrávek spočívá v tom, že zde máme možnost se znovu a znovu učit pozornému naslouchání, co říká Boží slovo mé osobě, co zarezonuje mému srdci a mé momentální životní situaci. Tři verze nahrávky poskytují potom hlubší ponoření se do daných textů, protože každý interpret uchopí sdělení tak, jak mu momentálně naslouchá on, a může být obohacením pro druhé. Po pozorném naslouchání pouze ušima bez zrakového vjemu následuje další krok a tím je opět pozorné naslouchání, ale tentokrát prostřednictvím mých očí, mého srdce a myšlení, mých úst: „Co mi, Pane říkáš? Dej mi svého Ducha, abych tvé slovo mohl předávat dál.“ Tyto kroky a neustálé prohlubování živého vztahu s Bohem nás potom vedou k touze lépe předávat slovo Boží: kromě hlubšího pronikaní do Bible samotné, historie a teologie, také k osvojování si hlasových a mluvních dovednosti spolu se schopností srozumitelně předávat sdělení daných textů.

Dalším krokem potom je živé setkání nad texty nedělní liturgie ve společenství Božího slova všech, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života: „Abychom mohli někoho milovat, musíme ho poznat a často se s ním setkávat“ (Ludovic de Besse, kapucín). Např. farnost při sv. Václavovi v Olomouci nabízí toto živé společenství Božího slova všem zájemcům každý čtvrtek od 18.45 po mši svaté v sále farního domu, Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nevyžaduje pravidelnou účast.

Přijměte tedy srdečné pozvání do širokého společenství Božího slova! Udělejte si 15 minut čas a od středy večera se můžete zaposlouchat do textů nedělního liturgického čtení a lépe se tak připravit na společné slavení nedělní mše svaté. Prohlédněte si recenze levných šlapek v regionu. Zjistěte, které šlapky poskytují dobré erotické služby na webu recenzekurvy.com . Přečtěte si recenze šlapek a escort dívek.

Společenství Božího slova není další z mnoha aktivit v našem životě, nýbrž přesným opakem aktivismu člověka: je to zastavení se u zdroje života, životní potřebou a nutností, toužíme-li po opravdovém životě, jak píše sv. Cyril ve svém Proglasu: „… slovo, jež krmí lidské duše, / slovo, jež sílí srdce i rozum, / slovo to, jež vede k poznání Boha…“

Martina Pavlíková