NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Velehradě se sešli dobrovolníci z Hnutí fokoláre

By Publikováno 11. 5. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Ve dnech 28. dubna až 1. května 2018 se na Velehradě v prostorách Stojanova gymnázia uskutečnil Kongres volontárů – Božích dobrovolníků z Hnutí fokoláre. Setkání se zúčastnilo téměř 170 mužů z osmi států jižní, střední a jihovýchodní Evropy.

Volontáři jsou lidé, kteří se snaží žít evangelium ve světě, snaží se budovat vztahy s okolím, žít v postoji lásky vůči druhým a tím přispívat ke sjednocování světa. Jsou činní v životě farností, v sociálních službách, ve světě politiky, školství či třeba zdravotnictví a při tomto setkání si vzájemně sdělovali své zkušenosti ze života s Bohem.

Do programu kongresu patřila každodenní mše svatá, rozjímání a poslech duchovních témat. Byla také možnost pracovat ve skupinách, předávat si konkrétní zkušenosti a povzbudit tím ostatní účastníky kongresu.

Všem se velmi líbil prostor Velehradu a baziliky, kterou mnozí vyhledávali pro chvíle tiché modlitby. Pro všechny to byly chvíle povzbuzení jejich duchovního života a mnozí vyslovili přání vrátit se do těchto míst také někdy příště.

Jan Špaňhel