NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Velehradem bude znít zvon pro kapli v Provensálsku

By Publikováno 3. 5. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Moravské poutní místo Velehrad bude jednou ze zastávek cesty, kterou v polovině května podnikne skupina asi deseti francouzských poutníků ze sdružení „Poutní cesta křesťanskou Evropou“. Povezou při ní zvon pro opravovanou, patnáct století starou kapli sv. Hilaria v Provensálsku. Velehradem se jeho tóny rozezní ve čtvrtek 17. května 2018 v pravé poledne.

Požehnání zvonu pro kapli, která byla postavena v 6. století, přičemž ve 20. století z ní zbyly jen stěny, a kterou opravuje a do původního a funkčního stavu chce uvést francouzské poutní hnutí La Route de l’Europe chrétienne, proběhne ve Wadowicích ve středu 16. května odpoledne. Téhož dne se skupinka francouzských poutníků i se zvonem přemístí do Nitry, zazvoní večerní klekání a přespí tam.

Ve čtvrtek 17. května brzy ráno odjedou na Velehrad, prožijí mši svatou s pěšími poutníky z církevních škol v Brně a odpoledne stráví s poutníky, kteří při opravách kaple sv. Hilaria také pomáhali. Na Velehradě také přespí a v pátek brzy ráno pak odjedou do Ottobeuren v Bavorsku.

Kdo tvoří „Poutní cestu křesťanskou Evropou“?

Sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou u kapličky na VelehraděPo návratu ze své pěší pouti po křesťanských kořenech Evropy z Vézelay v Burgundsku do Kyjeva se manželé Robert a Claudia Mestelanovi z Velleron nedaleko Avignonu s dalšími přáteli rozhodli v roce 2004 zbudovat „poutní cestu křesťanskou Evropou“ (la route de l’Europe chrétienne). Přejí si, aby od Fatimy v Portugalsku až po Ukrajinu byl náš světadíl propojen svatyněmi a poutními zastaveními.

Proto založili sdružení s výše zmíněným názvem, které každé zemi daruje jedno zastavení s přáním, aby se budovala další, takže cesty mezi poutními svatyněmi budou takto vyznačeny po celé Evropě. „Naším cílem je postavit nejméně jedno zastavení v každé zemi Evropské unie, zvláště v těch, které do ní nedávno vstoupily,“ říkají Mestelanovi.

První zastavení v nových zemích unie postavili ve Wadowicích. Požehnáno bylo 13. května 2006, v kapličce je soška Panny Marie Fatimské a na základně reliéf Jana Pavla II. „Poutní zastavení, ať už kaplička, nebo jen Boží muka, není katedrála nebo svatyně, ale vede k nim, je to značka víry, silné znamení, které všem připomíná, že hmotné věci nemohou nahradit duchovní hodnoty, neboť jen ty vytvářejí velikost člověka,“ uvádějí iniciátoři poutí cesty.

Pražské Jezulátko na Velehradě

Žehnání kapličky na VelehraděPro druhé zastavení v nových evropských zemích byl vybrán Velehrad, protože právě zde začala roku 863 evangelizace slovanských zemí s příchodem sv. Cyrila a Metoděje, které Jan Pavel II. vyhlásil patrony Evropy. Sem Svatý otec poslal Zlatou růži a sem zavítal na své první cestě po pádu železné opony.

„Do kapličky chceme dát sošku Pražského Jezulátka. Nám Francouzům se zdá, že soška Dítěte Ježíše uctívaná v Praze je víc než památkou, je dokladem královské moci Ježíšovy. V bezbožném století, které odmítá dát místo Bohu a útočí na životy dětí už od jejich početí v mateřském lůně, nás Dítě Ježíš vede k tajemství nekonečné lásky svého dětství i tajemství věčného Slova. Ukazuje sílu života. Je už nejvyšší čas to ukázat a dokonce vyhlásit“, řekli při vzniku kaple její dárci.

Zastavení pro Velehrad vytvořil roku 2006 francouzský sochař Alain Bidal z bílého vápence a postaveno bylo o rok později s podporou obce Velehrad a Matice velehradské těsně vedle poutního areálu, směrem na Tupesy v místě zvaném Na Hrádku. Požehnal ho 22. října 2007 arcibiskup Jan Graubner.

Sdružení „Poutní cesta křesťanskou Evropou“ zbudovalo už celkem 35 zastavení, z toho 18 přímo ve Francii a 17 v dalších 15 evropských zemích: po dvou na Ukrajině a ve Švýcarsku a po jednom u nás, v Polsku, Rumunsku, Německu, Severním Irsku, Španělsku, Belgii, Řecku, na Slovensku (Nitra), v Rakousku, na Litvě, v Norsku a v Portugalsku.

Záchrana kaple staré patnáct století

Kaple sv. HilariaV roce 2011 založili manželé Mestelanovi další právnickou osobu, „Sdružení na záchranu kaple sv. Hilaria“. Zmíněná kaple byla postavena v ranném románském slohu v 6. století na kopci nad městečkem Beaumes de Venise v blízkosti Avignonu. Postupem času velmi zchátrala a ve 20. století z ní zbyly jen spodní části vnějších stěn a zbytky klenby. V tomto zuboženém stavu ji soukromý majitel pozemku prodal biskupství Avignon a to ji předalo sdružení na její záchranu.

Členové a příznivci nejprve odstranili všechny nálety a zřídili přístupovou cestu. Pak odborní kameníci zajistili klenbu před zřícením a po dlouhém vyjednávání s úřady získalo sdružení povolení navrátit stavbu do původního stavu. Všechny práce provádějí dobrovolníci, placení jsou pouze dva kameničtí mistři s odpovídající licencí – i s materiálem to vyjde na 80 tisíc euro ročně. Stěny už jsou v původní výši, přední část klenby je hotová a v dalších dvou letech se chystá střecha nad hlavní lodí. Od roku 2016 se před kaplí konají vánoční pobožnosti a mše svatá.

Obě sdružení se spojila v pořízení zvonu pro tuto kapli. Ten bude letos ulit v Polsku, požehnán ve Wadowicích a pak jej asi deset členů sdružení chce dovézt ke sv. Hilariovi, cestou se zastavit u každé kapličky, zvonem u ní zazvonit a přitom se s místními lidmi pomodlit Anděl Páně.

S využitím textu Mons. Jana Peňáze