NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zaměstnanci AG prožili duchovní obnovu na Hostýně

By Publikováno 23. 4. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Dospělé křesťanství – tak znělo téma duchovní obnovy učitelů a vychovatelů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, kterou ve dnech 20. – 22. dubna 2018 vedl na Svatém Hostýně P. Josef Slezák.

Má-li mít existence katolické církevní školy smysl a plnit své poslání, musí být škola pevně zakotvena ve víře. Společné duchovní obnovy zaměstnanců, které prohlubují víru, vztah k Bohu i ke kolegům, dobré základy školy vytvářejí. Proto školní kaplan P. Martin Sekanina i letos zorganizoval duchovní obnovu na Svatém Hostýně.

Obnovu vedl P. Josef Slezák, který byl jáhnem na AG ve školním roce 2014/2015 a nyní je farářem v Jevíčku.

Dospělý křesťan formuje ty, kteří formují další. Kolem této věty se točily promluvy. Na příkladech křtu etiopského dvořana, obrácení Šavla a vypočítavosti mága Šimona otec Josef ukazoval, co to je „dospělé“ křesťanství.

19 účastníků obnovy prožilo víkend duchovně i lidsky bohatý, k dobrému prožitku pak přispělo i krásné jarní počasí a nádherné prostředí nejvýznamnějšího českého poutního místa.

Příští duchovní obnova proběhne v obvyklém termínu – v předadventním čase 16. – 18. listopadu 2018, opět na Svatém Hostýně.

Štěpán Bekárek

Fotogalerie (Iva Bekárková)