NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Mons. Piťha představil v Olomouci svou knihu

By Publikováno 17. 4. 2018 24 září, 2019 Aktuality

„Triptych na oltáři lásky“ je název knihy, která na světlo Boží vyšla právě v uplynulých dnech. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 byl nově vydaný titul představen olomoucké veřejnosti. Nejen Olomoučané mohli ve slavnostním sále Arcibiskupského paláce přivítat autora prof. Petra Piťhu, kanovníka kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

Uvedení nově vyšlé knihy se uskutečnilo za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, všech pomocných biskupů olomouckých a také vzácných osobností, mimo jiné politika a diplomata Pavla Fišera a hostů ze Slovenska.

„Kniha je rozhovorem dvou starých mužů, kteří rekapitulují své životy a nabyté poznání. Je shrnutím životní moudrosti z dob minulých i z doby dnešní, zároveň je také zrcadlem pro současnost… Opravdová poezie má vždy tu vlastnost, že není jen subjektivní, soukromou prezentací autora a jeho vnitřního světa, ale především se básník stává mluvčím mnohých, ve kterých probouzí a evokuje to, co v lidech našich dnů zůstává často nevysloveno, nedopovězeno, a přitom touží být pojmenováno…“, napsal v předmluvě ke knize biskup Josef Hrdlička.

Ten také setkání s prof. Piťhou slavnostně uvedl svým laudatio. Hosté se samozřejmě dočkali i autorského čtení: „Když Bůh řekl: Ať je svět, / proč by nemohl i nás zavolat jménem / a dát nám místo a úkol v něm. / V životě jde jenom o to dítě, / abys je poznal, přijal a zůstal jím, ať se děje, co se děje“ (Slib cíli povolání).

Celý program doplnil komorní soubor Ensemble Flauto Dolce, jehož členy jsou studentky hry na zobcovou flétnu olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie. A jak je dobrým zvykem u představování nově vydaných knih, tak i zde patřil závěr setkání autogramiádě. Zájemci o knihu ať se obrátí na nakladatelství Poustevník: www.poustevnik-pitha.cz.

Martina Pavlíková