NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Střední odborná škola v Kroměříži přijímá přihlášky pro školní rok 2018/2019

By Publikováno 5. 4. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Ředitelka Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů „Zemědělec – farmář“, „Lesní mechanizátor“ a „Opravář lesnických strojů“. Uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2018.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Střední odborné školy svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-56-H/01 Lesní mechanizátor a 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů. Uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2018.

Termíny konání přijímacích pohovorů pro výše uvedené obory vzdělání:

  • 1. termín 26. 4. 2018
  • 2. termín 27. 4. 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

  • obor vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní: 24 uchazečů
  • obor vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní: 24 uchazečů
  • obor vzdělání 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní: 24 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.

2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)

3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

dosažený průměr bodová hodnota
do 1,5 10
1,51 – 2,00 8
2,01 – 2,50 6
2,51 – 3,00 4
3,01 – 3,50 2
nad 3,51 0

a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

4. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.

5. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí posledního ročníku hodnoceni nedostatečně.

6. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2018.

V Kroměříži 3. 4. 2018

Mgr. Zdislava Vyvozilová
ředitelka Střední odborné školy svatého Jana Boska