NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům 2018

By Publikováno 29. 3. 2018 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti velikonočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění jeho poselství je k dispozici v přiloženém pdf souboru.

„Drazí bratři a sestry, Kristus zvítězil! Zvítězil nejen nad smrtí, když třetího dne po svém ukřižování vstal z mrtvých, ukázal se učedníkům a mnoha dalším. On zvítězil nad smrtí proto, že předtím přemohl ďábla a zvítězil nad hříchem,“ zahajuje svůj list arcibiskup Graubner a dodává, že Kristovo vítězství pokračuje ve všech, kdo křtem dostali účast na Božím životě.

Věřící, kteří se během postu cvičili v důvěrném vztahu k Bohu, v modlitbě i v dobrých skutcích, jsou ve velikonoční době zváni mít podíl na Kristově vítězném tažení světem. „Začít musíme opět u sebe. Nejsme ještě v nebi a každý si vlečeme své kříže a slabosti, přepadají nás různá pokušení. Jako velikonoční lidé však na zkoušky a pokušení nemusíme být sami. Vítěz je nejen s námi, ale přímo v nás. Počítejme s ním. Nechejme ho zvítězit i v nás nade vším, co spoutává a omezuje,“ vybízí olomoucký arcibiskup.

Připomíná pak, že apoštolové dostali pověření vydávat svědectví o Zmrtvýchvstalém a stejný úkol nyní mají všichni věřící. „Každá pravá zkušenost se Zmrtvýchvstalým přivádí do církve a zve k aktivnímu zapojení se do farnosti. Tam nás, stejně jako emauzské učedníky, čeká nové setkání s vítězným Kristem,“ říká arcibiskup Graubner a pokračuje: „I vás si dovoluji pozvat do shromáždění církve nejen kvůli tomu, že jde o naši nedělní povinnost, ale především kvůli příležitosti setkat se s Kristem a vytvářet spolu s ostatními svaté společenství církve, které je pro okolní svět viditelným znamením Kristovy přítomnosti a živým svědectvím jeho vítězství, které přináší naději světu.“ K účasti na mši svaté zve proto věřící i v jiné dny, než je neděle.

„Na naší aktivitě bude záležet, jestli současný svět uvidí živou církev a bude mít možnost setkat se v našem společenství s vítězným Kristem,“ píše olomoucký arcibiskup v závěru svého listu a uzavírá slovy: „Blahopřeji vám ke vznešenému úkolu vydávat svědectví o přítomnosti vítězného Krista a pověření přinášet dnešnímu světu skutečnou naději. Děkuji všem, kteří se umějí radovat z přítomnosti Zmrtvýchvstalého ve svém srdci a nechávají ho v sobě vítězit nad zlem. Všem přeji mnoho radostných zkušeností z vítězství Krista v nás. Těším se na vaši spolupráci při vydávání svědectví o Zmrtvýchvstalém.“ (plný text listu zde)

(gra)