NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Července požehnali a otevřeli novou křížovou cestu

By Publikováno 28. 3. 2018 24 září, 2019 Aktuality

V sobotu 24. března 2018 byla za účasti představitelů obce a mnoha spoluobčanů slavnostně otevřena a požehnána nová křížová cesta v zahradě Domova pro seniory.

Úvodního slova celé slavnosti se ujal starosta obce Vladimír Navrátil, který nastínil složitou cestu od prvotního nápadu až po výslednou realizaci a instalaci. Poté litovelský farář P. Miroslav Bambuch křížové cestě požehnal a spolu se starostou obce p. Navrátilem a ředitelem Domova pro seniory p. Piskou slavnostně přestřihli pásku.

Za krásného počasí, doprovodu hudby a zpěvu místních farníků se poté všichni účastníci vydali na pouť po jednotlivých zastaveních křížové cesty, kterým P. Bambuch požehnal.

U posledního 14. zastavení pak autor celé instalace p. Jiří Petráš, pravnuk autora původních plastik Františka Flasara, stručně popsal postup výroby i problémy, které ji provázely. Původní sádrové reliéfy pana Františka Flasara byly odlity do zvonařského bronzu v dílně Tomášková–Dytrychová v nedalekém Brodku u Přerova. Na nové křížové cestě se velkou měrou podílel pravnuk autora pan Jiří Petráš, který zdědil umělecké vlohy a cit pro důstojné zakomponování děl do prostoru zahrady. Realizaci a financování celého projektu zajistila nejen obec, ale i sponzoři a dárci z řad občanů, spolků a farnosti. Místní Sbor dobrovolných hasičů Červenka přispěl na celé dvanácté zastavení.

V kostele sv. Alfonse byla uspořádána doprovodná výstava o životě a díle pana Flasara, byly zde vystaveny i originály reliéfů křížové cesty. Zhotovení křížové cesty u pana Františka Flasara si koncem 60. let objednal místní farář Oldřich Vysloužil. Reliéfy křížové cesty – celkem jde o 14 zastavení – jsou stále výzdobou kostela sv. Alfonse. Originály jsou ze sádry a tedy nemohly být ani venku umístěny. Všestranný umělec pan František Flasar nám zanechal řadu olejomaleb, sgrafit, byl také divadelním ochotníkem a autorem kulis. Je autorem lunet v obřadní síni litovelské radnice, podílel se na restaurování výzdoby mnoha kostelů na celé Moravě.

Slavnostního otevření se křížová cesta dočkala symbolicky skoro na den 115. výročí od narození autora a ještě v době nejvýznamnějšího křesťanského svátku, tedy před Velikonocemi. Symbolické je i místo bývalé klášterní zahrady v blízkosti domova seniorů, kde strávil autor a rodák pan František Flasar poslední roky svého života. Symbolika ukřižování Ježíše Krista je také obsažena v kombinaci materiálů – kov a dřevo.

Věříme, že umělecké dílo poslouží všem občanům, poutníkům k procházkám, možným výletům k určitému zklidnění a zastavení v dnešní hektické době. Křížová cesta může vedle společných meditací sloužit i k výuce dětí a mládeže či rozjímání občanů nejen z domova seniorů.

Nová křížová cesta se může stát turisticky vyhledávanou zajímavostí a zatraktivní naši obec ve vztahu k všestrannému umělci panu Flasarovi.

Doufáme, že i možné a často viditelné zapadající slunce či noční pojetí ozáření jednotlivých zastavení plápolajícím plamínkem, bude přinášet kouzelnou a nezapomenutelnou atmosféru.

Děkujeme všem, kteří pomohli zrealizovat dílo a naplnit tak motto vyryté na pamětní desce: „Já jsem cesta, pravda a život“.

Zdroj: www.obeccervenka.cz