NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Křížová cesta školou na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

By Publikováno 23. 3. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Předposlední týden postní doby je na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži každoročně spojen s křížovou cestou. Jednotlivá zastavení křížové cesty jsou rozmístěna v prostorách školy i domova mládeže.

Letos se 20. března v podvečer sešlo téměř 200 studentů a zaměstnanců školy v kapli sv. Stanislava a osvětlený průvod vyšel za zpěvu scholy do školních chodeb. Zamyšlení nad jednotlivými zastaveními křížové cesty, která byla obětována za mír na celém světě i v našich srdcích, si připravili zaměstnanci, zástupci biřmovanců, ministrantů, maturantů a studentského parlamentu. Modlitba byla ukončena před kaplí Panny Marie a vyvrcholila slavením mše svaté, která byla obětována za všechny studenty i zaměstnance školy.

(ag)

Fotogalerie (foto Iva Bekárková)