NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Boží slovo od uší k srdci a ke skutkům: nahrávky pomohou v přípravě na Velikonoce

By Publikováno 22. 3. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Připravit se na oslavy nejdůležitějších dní liturgického roku mohou lidé také s pomocí webových stránek kulturaslova.cz. Ty každý týden nabízejí vždy od středečního večera možnost poslechnout si všechna tři nedělní čtení i projít si související texty a komentáře Českého katolického biblického díla. Ve Svatém týdnu web kromě toho nabídne i další nahrávky, jako například pašije nebo čtení velikonoční vigilie.

Nahrávky jsou pořizovány ve spolupráci s lektory Božího slova a kněžími. Pro lepší orientaci v textu jsou nabídnuty tři verze interpretace prvního i druhého čtení, mužský a ženský hlas. Evangelium má jednu interpretační podobu nahranou knězem. Tato nabídka je určena nejen laikům ve službě lektora Božího slova, ale také všem ostatním, kteří se chtějí učit pozornému a vnímavému naslouchání Božího slova a připravují se tak k aktivnímu slavení mše svaté.

Papež František od začátku roku vyzývá ve svých katechezích všechny křesťany k vědomé a aktivní účasti při slavení mše svaté a konkrétně ke službě čtení Božího slova říká: „Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život, jak trefně připomíná pronikavý postřeh, že ‚nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst‘ (Mt 4,4), o život, který nám dává Boží slovo. V tomto smyslu mluvíme o bohoslužbě slova jako o ‚stolu‘, který prostírá Pán, aby sytil náš duchovní život… Boží slovo v nás putuje, nasloucháme mu ušima a přichází do srdce, odkud přejde do rukou, kde se mění na dobré skutky. Toto je trasa, kterou musí projít, od uší přes srdce až rukám. Tomu se učme.“

Nahrávky nedělního čtení poskytnuté na stránkách kulturaslova.cz jsou modlitbou, která je provází při jejich pořizování. A posluchači, kteří prostřednictvím internetu bděle a soustředě naslouchají, v této modlitbě pokračují. Utváří se tak široké společenství Božího slova. U těchto nahrávek nejde o profesionální výkony, ale o živý vztah k Božímu slovu. Nahrávky poskytují především možnost učit se naslouchat Božímu sdělení. Interpretace daného textu je potom inspirací a školou učit se slyšet a napravit, co se ukázalo ne úplně ideální. Právě živý vztah k Božímu slovu vede k touze srozumitelně je předávat: v rámci možností se učit mluvním dovednostem a schopnosti srozumitelně předávat sdělení textů Písma. Ke schopnosti srozumitelně předávat dané sdělení nás však vede první krok, o kterém už byla řeč, a to je ochota naslouchat a schopnost naslouchat.

A protože se blíží Svatý týden a Velikonoce, budou k dispozici nahrávky čtení ze všech hlavních obřadů: Květná neděle včetně Pašijí (je k dispozici i nový scénář pro tři hlasy a nahrávka), Zelený čtvrtek a Velký pátek (scénář s nahrávkou), všechna čtení velikonoční vigilie i nedělní liturgie. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s dostupností nahrávek, obraťte se na někoho znalého počítačové techniky nebo napište dotaz na kultura@arcibol.cz a webmaster, jak to půjde, vám odpoví.

A přijměte přání k Velikonocům, aby webové stránky kulturaslova.cz a poskytované nahrávky nedělního čtení byly pouze prostředníkem a vedly nás k živému společenství scházejícím se při naslouchání Božího slova.

Martina Pavlíková