NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vzdělávací kurzy pro lektory Božího slova na Konicku a Šternbersku

By Publikováno 21. 3. 2018 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

Vzdělávací Kurz čtení Božího slova při liturgii, který v současné době probíhá v děkanátech Konice a Šternberk, budou v dubnu a květnu ukončeny. K závěrečné mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Josef Hrdlička, jsou zváni všichni zájemci.

„Když zní Boží Slovo – čtení, žalm a evangelium – máme otevřít srdce, protože k nám promlouvá sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem jiném,“ říká ve své promluvě při generální audienci papež František a pokračuje: „Biblický text totiž přestává být písmem a stává se živým slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří s vírou nasloucháme. Duch, který ‚mluvil ústy proroků‘ (Krédo), inspiroval svatopisce, ‚aby Boží slovo opravdu působilo v srdcích to, čemu nasloucháme ušima‘ (Úvod k mešnímu lekcionáři, 9). K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce. Bůh promlouvá a my mu popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňovali to, co jsme slyšeli.“

„Je velice důležité naslouchat. Někdy možná dobře nerozumíme, protože některá čtení jsou trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá jinak a my nasloucháme ve ztišení. Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život…“ (31. ledna 2018).

Papež František svými slovy potvrdil to, o čem se mluví a sdílí se při právě probíhajícím Kurzu čtení Božího slova při liturgii, vzdělávací kurz pro lektory. Ty probíhají v současné době v děkanátech Konice a Šternberk.

První dvě části kurzu vyšly vstříc zájemcům v odlehlých místech děkanátu a uskutečnily se na místech jim dostupnějších. Lektoři obou děkanátů se již sešli s doc. P. Petrem Chalupou, ředitelem ČKBD, který je v zahajovací přednášce vzdělávacího kurzu uvedl do Písma svatého. Další setkání proběhla s MgA. Martinou Pavlíkovou, která spolu s lektory Božího slova objevuje, jak živě a srozumitelně předávat texty Písma svatého při liturgii. Tato praktická část ještě čeká poslední skupinu šternberského děkanátu, a to v pátek 13. dubna v odpoledních a večerních hodinách ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. (podrobné termíny jsou uvedeny v přiložené tabulce)

Slavnostní zakončení Kurzu čtení Božího slova při liturgii za přítomnosti Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého, se uskuteční pro děkanát Konice v pastoračním centru v obci Luká v sobotu 21. dubna od 9.30 a pro děkanát Šternberk v sobotu 19. května od 9.00 na faře ve Šternberku. Program slavnostního zakončení má tři části: 1. přednáška Mons. Josefa Hrdličky „Duchovní rozměr lektorské služby“, 2. slavení mše svaté celebrované Mons. Josefem Hrdličkou a 3. předávání osvědčení absolventům kurzu děkanem či jinou pověřenou osobou.

Ke slavnostnímu zakončení kurzu jsou zváni nejen absolventi kurzu, ale i všichni, kteří se chtějí setkat s Mons. Josefem Hrdličkou. Proto všichni, kdo mají zájem oživit a prohloubit svůj vztah k Božímu slovu, jsou srdečně zváni na přednášku emeritního biskupa Josefa Hrdličky a následující mši svatou.

„Víme, že slovo Páně je pomoc, kterou nutně potřebujeme, nemáme-li zbloudit, jak výstižně podotýká žalmista, který se obrací k Pánu vyznáním: ‚Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce‘ (Žl 119,105). Jak bychom mohli konat svoji pozemskou pouť s jejími námahami a zkouškami, kdybychom nebyli pravidelně živeni a osvěcováni Božím Slovem, které zní v liturgii?

Určitě nestačí slyšet pouze ušima, aniž bychom přijímali srdcem setbu božského Slova a umožnili, aby přineslo užitek“ (papež František).

www.kulturaslova.cz