NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Členové Řádu Božího hrobu se na Velehradě zúčastnili duchovních cvičení

By Publikováno 21. 3. 2018 30 září, 2019 Aktuality, Duchovní cvičení

Ve dnech 16. až 18. března 2018 se všichni laičtí členové a dva postulanti české magistrální delegace Řádu Božího hrobu, v čele s magistrálním delegátem Jiřím Pořízkou, účastnili duchovních cvičení na Velehradě. Vedl je kaplan magistrální delegace P. Milan Palkovič a na páteční večer mezi nás zavítal rovněž velkopřevor a olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Otec Milan se při duchovních cvičeních inspiroval modlitbou rytíře Řádu Božího hrobu, zejména tou jeho částí, v níž prosíme, abychom milovali všechny bytosti na světě, které stvořil Bůh, a nejvíce ze všech naše nepřátele. Při duchovních promluvách vycházel z prvních kapitol Genesis a věnoval se otázce stvoření, lidské přirozenosti a prvního hříchu. Vedle jednotlivých promluv a rozjímání, jsme každý den slavili mši svatou, vykonali pobožnost křížové cesty, adorovali Ježíše v eucharistii a mohli přistoupit ke svátosti smíření.

Děkujeme otci Milanovi, že se nás během tří dnů snažil přivést blíže ke Kristu. Poděkování též náleží paní Mileně Marečkové, ředitelce Domova pro postižené Vincentina, která stejně jako v loňském roce vzorně a srdečně pečovala o naše časné potřeby.

Jan Lata