NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Polsku probíhají přípravy beatifikačního procesu olomouckého biskupa Nathana

By Publikováno 15. 3. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Někdejší olomoucký pomocný biskup Josef Martin Nathan by mohl být blahořečen. V loňském roce totiž opolský biskup Andrzej Czaja jmenoval P. Alojzyho Nowaka, faráře ve farnosti Svaté Rodiny v Branicích, postulátorem pro budoucí beatifikační proces J. M. Nathana. Stalo se tak i na základě dopisu biskupu Czajovi, který podepsalo přes 11 tisíc věřících ze 109 farností opolské a gliwické diecéze.

Nový postulátor, jehož úkolem je nyní shromažďovat a zpracovávat veškeré dostupné archivní dokumenty o biskupu Nathanovi, navštívil koncem minulého roku také Olomouc, aby se ve zdejších církevních archivních fondech seznámil s charakterem a rozsahem archivních spisů, které se týkají biskupa Nathana. Kromě Olomouce bude po dalších archivních dokumentech pátrat např. také v Opavě, Vratislavi, Opoli, Katovicích a Branicích, kde biskup Nathan působil, a také v jeho muzeu v Eschershausenu u Hannoveru. Jde o muzeum, jež vytvořili němečtí obyvatelé, po válce odsunutí právě z Branic do tamní oblasti. S sebou si tehdy vzali také různé památky po biskupu Nathanovi.

Biskup Josef Martin Nathan se narodil 11. listopadu 1867 v Tlustomostech v Horním Slezsku. Na kněze byl vysvěcen roku 1891 ve Vratislavi, téměř celý svůj aktivní kněžský život však prožil v olomoucké arcidiecézi. Jeho kaplanským působištěm se totiž od roku 1892 stala farnost Branice, která byla součástí tehdejšího komisariátu Ketř, což byla oblast olomoucké arcidiecéze ležící na území tehdejšího Pruska. Nathan byl v roce 1899 ustanoven branickým farářem, od roku 1916 byl pak olomouckým arcibiskupem pověřen vedením celého ketřského komisariátu a v roce 1926 byl jmenován generálním vikářem pro toto území.

Když byly v roce 1938 od území československého státu odtrženy Sudety a připojeny k Říši, arcibiskup Prečan ustanovil Nathana generálním vikářem také pro všechny sudetoněmecké oblasti olomoucké arcidiecéze. V roce 1943 byl pak Nathan jmenován také olomouckým pomocným biskupem. Po válce došlo k oddělení území ketřského komisariátu od arcidiecéze, biskup Nathan pozbyl své dosavadní církevní pravomoci a protože polský stát neměl zájem na jeho setrvání v Branicích, musel se přestěhovat do Opavy, kde 30. ledna 1947 zemřel.

Jeho životním dílem se stal rozsáhlý pečovatelský a léčebný ústav s názvem „Městečko milosrdenství“ pro psychicky nemocné pacienty, který vybudoval v Branicích a jež existuje až dodnes. V roce 2014 byly ostatky biskupa Nathana přeneseny z Opavy do Branic, kde si původně přál být pohřben.

Vít Němec