NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel jezuita P. František Měsíc

By Publikováno 3. 3. 2018 24 září, 2019 Aktuality

V pátek 2. března 2018 zemřel ve věku 84 let P. František Měsíc, SJ, který v posledních téměř dvaceti letech žil a působil na Svatém Hostýně. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 10. března při mši svaté od 11.15 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně a poté bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

Otec František se narodil 2. prosince 1933 v Podhradní Lhotě nedaleko Svatého Hostýna, pokřtěn byl následujícího dne v Rajnochovicích. V letech 1945 – 1949 navštěvoval gymnázium na Velehradě. Veden Božím voláním a inspirován otci Tovaryšstva Ježíšova tam 14. srpna 1949 vstoupil do noviciátu. V 50. letech sdílel osud mnoha řeholníků a byl internován v Bohosudově, v Hájku a na Klíčavské přehradě. První sliby složil 15. srpna 1951 v Brně.

V letech 1951 – 1952 pokračoval ve studiu na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a další tři roky na jazykové škole v Brně. V letech 1956 – 1958 absolvoval pomaturitní studium na zdravotnické škole jako rentgenový laborant. V letech 1959 – 1960 byl vězněn v komunistickém žaláři v Ostravě.

Teologická studia dokončil v letech 1968 – 1971 v Litoměřicích. Na kněze ho vysvětil biskup Karel Skoupý 5. července 1971 v Brně. Poté byl do roku 1975 kaplanem v Luhačovicích a Slavičíně. Následně rozvíjel svoji kněžskou činnost ve farnostech Jakartovice, Zděchov, Pržno, Hošťálková, Dvorce, Branná a Jáchymov. 15. srpna 1983 složil slavné sliby v Tovaryšstvu Ježíšovu. V době nesvobody vydával několik samizdatů, mimo jiné Informace o církvi. V letech 1991 – 1992 byl kaplanem na Velehradě, poté do roku 1994 administrátorem v Čehovicích.

V roce 1994 přišel jako kaplan na Svatý Hostýn, o rok později se stal farářem ve Všechovicích. Roku 1999 se vrátil na Svatý Hostýn, kde zastával úlohu kaplana a subministra domu. Mezi roky 2001 a 2006 byl promotorem Celosvětové sítě modlitby s papežem. Pod ochranou Matky Boží svatohostýnské zůstal do konce své pozemské pouti. A na tomto místě jí zasvěceném bude pochován.

Parte