NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskupové, kněží a jáhni z Moravy diskutovali o komunikaci

By Publikováno 2. 3. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Jak nás vidí ostatní? A jak s nimi komunikovat? Těmito otázkami se zabývali biskupové, kněží a jáhni tří diecézí moravské církevní provincie během svého setkání na Velehradě. Akce s podtitulem „Umění veřejné komunikace ve službách evangelia“ se uskutečnila od 26. do 28. února 2018.

Program vedl účastníky k tomu, aby jako podstatu vnímali vlastní svědectví žitého evangelia. Teprve tehdy, když se neztrácí obsah, je pak možné zaměřit se na efektivní způsob komunikace.

S přednáškami a workshopy v programu řada odborníků: P. Marek Jargus z Ostravy upozornil, co umožňuje a co brání žít a hlásat Slovo, a trvalý jáhen a odborník na sdělovací prostředky Radek Mezulánik se zabýval tím, jak nás vidí média. Trojice slovenských přednášejících Magdaléna Veselská, P. Roman Seko a Elena Burešová pak vystoupili s příspěvkem nazvaným „Pane faráři, já vám nerozumím“. Součástí byla také prezentace výzkumu, který zadala Česká biskupská konference a zaměřil se na vnímání církve ve společnosti, nebo kulatý stůl katolických médií.

„Zaměření letošního velehradského setkání potvrdilo, že komunikace patří k fenoménům mimořádně důležitým. Krom jiného mne zaujalo, jaký důraz byl kladen na sdělení formou příběhu,“ podělil se o své dojmy biskup Antonín Basler a dodal: „Na odpolední přednášce pak bylo povzbudivé, že ač se o naší republice hovoří jako o nejateističtější zemi, přece výsledky výzkumu ukazují, že prakticky polovina společnosti patří mezi hledající nebo ty, kteří oceňují pozitivní přínos církve, a tedy mezi lidi, které je možno oslovit.“

Mons. Bohumír Vitásek ocenil svědectví přednášejícího P. Branislava Kožucha z Oravy. „Nejvíc mě zaujala jeho myšlenka, že předávání víry a evangelia záleží především na našem vlastním setkání s Kristem,“ popsal. Každé takové setkání je podle něj i příležitostí k posílení kněžského společenství.

P. Petra Káňu zase oslovila úvaha, že kněží i křesťané obecně jsou pro svět často nesrozumitelní. „Používáme slova, kterým lidé a dnes už ani mnozí věřící nerozumějí. Chtěl bych proto pracovat na tom, aby lidé rozuměli tomu, o čem jako kněz a křesťan mluvím,” dodal.

(gra)

Fotogalerie (foto Mons. Martin Holík)