NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera pro první neděli postní 2018

By Publikováno 16. 2. 2018 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti začínající postní doby se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací arcibiskup Jan Graubner. Pastýřský list, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém souboru, se má číst ve všech kostelích diecéze o první neděli postní, tedy 18. února 2018.

„Kam nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet?“ ptá se olomoucký arcibiskup v úvodu a upozorňuje, že když nás Bůh miluje, je namístě přátelství s ním víc rozvinout: vnímat jeho přítomnost, být pozorný k jeho vedení, prožívat radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství společné cesty.

K postní době podle arcibiskupa Graubnera patří různá předsevzetí: kající a dobré skutky, odnaučení se zlozvyku anebo cvičení ve ctnosti. Jejich cílem má být splnění toho, co od nás Bůh očekává, a nejlepší cestou k tomu je právě naslouchání Duchu svatému. „Čím začít? Uvěřit, že mě Bůh miluje a rozhodnout se nikdy mu neříkat NE,“ pokračuje olomoucký arcibiskup a zdůrazňuje, že u některých věcí je naprosto jasné, zda je Bůh chce, například máme odmítat hřích a plnit povinnosti. „Když poslechneme v jasných věcech, můžeme počítat s tím, že nám Bůh ukáže další cestu,“ potvrzuje.

Pro rozlišování toho, co úplně jasné není, existují podle arcibiskupa Graubnera jednoduchá pravidla. „Duch svatý od nás nemůže svým vnuknutím žádat něco, co by bylo proti Božímu slovu, učení církve či povinnostem našeho povolání. Boží vnuknutí může zpočátku probouzet strach, ale když ho přijmeme, naplní nás pokojem a pocitem pokory,“ říká a doplňuje, že závažné věci je vhodné probrat například se zpovědníkem.

Doporučuje pak obracet se k Duchu s častou modlitbou: „Když se zdá, že jsou před námi těžké věci, na které nemáme dost sil, řekněme mu s jednoduchostí a důvěrou: ‚Pane, já na to nemám, ale když to opravdu chceš, dej mi k tomu sílu a já jdu do toho.‘ Když máme mluvit, poprosme kratince: ‚Dej mi, Pane, svého Ducha. Mluv skrze mne ty, ať se ukáže tvá moudrost.‘ Když nedokážeme někoho milovat: ‚V této situaci, Pane, neumím milovat, ale ty to dokážeš. Já ti dám k dispozici své srdce a ty v něm miluj.‘ Když přijde nějaký kříž: ‚Pane, nikdo není větším odborníkem na nesení kříže, než ty. Nes ho se mnou.‘“

Postní doba může být podle arcibiskupa Graubnera pro věřící školou. „Udělejme si tentokrát kurz přátelství s Bohem a nechejme se vést Božím Duchem. Buďme si navzájem dobrými spolužáky a povzbuzujme se, pomáhejme si, sdělujme si své zkušenosti. Ručím vám, že pro všechny, kteří to vezmou vážně, bude tato postní doba božským dobrodružstvím a skvělou přípravou na Velikonoce, na nový objev Zmrtvýchvstalého,“ uzavírá pak olomoucký arcibiskup svůj list a všem uděluje požehnání.

Celé znějí pastýřského listu ve formátu PDF

(gra)