NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Hostýn, Kopeček a Kalvárie u Jaroměřic jsou národními kulturními památkami

By Publikováno 31. 1. 2018 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Do souboru nemovitých kulturních památek, které byly návrhem nařízení vlády prohlášeny národní kulturní památkou, vybralo ministerstvo kultury devatenáct mimořádně významných poutních míst. Tři z nich se nacházejí na území olomoucké arcidiecéze.

Návrh Ministerstva kultury ČR na prohlášení nových nemovitých národních kulturních památek dnes (31. ledna 2018) projednala a schválila vláda. Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda ČR nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany.

„Dlouhodobou snahou Ministerstva kultury je zařazovat do souboru národních kulturních památek nejvýznamnější představitele všech typů a skupin kulturních památek tak, aby tento soubor dával ucelenou představu o širokém spektru našeho kulturního dědictví,“ řekl ministr kultury Ilja Šmíd a dodal: „Letošní seznam zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního významu – nikoliv pouze poutní areály jako takové bez širších vazeb,“ uvedl dále ministr.

Na území olomoucké arcidiecéze se tak dnes novou národní kulturní památkou stal poutní areál na Svatém Hostýně s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie, poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie a poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích.

„Všechny tyto areály patří mezi významná poutní místa naší arcidiecéze a po staletí je navštěvují zástupy poutníků. Zároveň jsou to místa s velkou historickou i architektonickou hodnotou,“ uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Prohlášení za národní kulturní památku podle něj ze světského pohledu pomůže ke zvýšení prestiže míst a šíření povědomí o nich.

Zprávu o povýšení Svatého Hostýna uvítali také zástupci Zlínského kraje. „Pro kraj je velkou ctí, že Svatý Hostýn, který jsme Ministerstvu kultury navrhli na prohlášení za národní kulturní památku, získal tento statut a může nově požívat nejvyšší možné ochrany a podpory státu. Je to prestižní záležitost, která může sehrát velmi pozitivní roli v pokračující obnově tohoto hojně navštěvovaného poutního místa,“ sdělil Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Jako výbornou zprávu vnímá rozhodnutí vlády také radní Zlínského kraje pro cestovní ruch Jan Pijáček: „Vzhledem ke snaze Zlínského kraje podporovat ve spolupráci s církví a řadou dalších důležitých partnerů rozvoj poutních stezek, především Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, velmi vítám to, že se Svatý Hostýn dostal mezi národní kulturní památky. Otevírají se tím nové možnosti rozvoje církevní turistiky. Považuji to za obrovské ocenění úsilí generací, které se podílely na tom, jak toto místo vypadá a jak je vnímáno. Je to nejvyšší národní certifikát zaručující státní památkovou péči, pak už je jen památka UNESCO“ řekl Jan Pijáček.

S využitím tiskových zpráv Ministerstva kultury ČR a Zlínského kraje