NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vzdělávací kurz pro lektory v Konici a Šternberku

By Publikováno 16. 1. 2018 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

V děkanátech Konice a Šternberk se v první polovině roku 2018 uskuteční vzdělávací kurz pro lektory, který nese název „Kurz čtení Božího slova v liturgii“.

Kurz, stejně jako v předcházejících letech, nabídne tři části: 1. Úvod do Písma svatého pod vedením doc. P. Petra Chalupy, 2. Kultura řeči, dvě setkání s MgA. Martinou Pavlíkovou, přičemž první je teoreticko-praktické a druhé praktické, 3. Duchovní rozměr lektorské služby – slavnostní zakončení s Mons. Josefem Hrdličkou a předání osvědčení absolventům kurzu.

Děkanát Konice zahájil kurz s doc. P. Petrem Chalupou v sobotu 20. ledna v obci Luká na faře. Zde proběhne i další část kurzu s MgA. Martinou Pavlíkovou. Tvoří ji dvě setkání: první v sobotu 17. února od 9.30 bude mít náplň teoreticko-praktickou a druhé v sobotu 17. března bude čistě praktické, každý účastník kurzu bude mít možnost čtení v kostele za ambonem. Závěrečná a slavnostní část kurzu by měla proběhnout do prázdnin.

Děkanát Šternberk uskuteční dvě části kurzu na dvou místech, a to na faře ve Šternberku a v Uničově: s doc. P. Petrem Chalupou v pátek 16. února od 18.00 v Uničově a v sobotu dopoledne ve Šternberku. S Martinou Pavlíkovou potom v sobotu 3. března od 9.00 na faře v Uničově a od 13.30 na faře ve Šternberku. Při tomto teoreticko-praktickém setkání se domluví i termín praktického čtení v kostele za ambonem. Také v tomto děkanátu by slavnostní zakončení mělo proběhnout do prázdnin.

Do kurzu se v obou děkanátech ještě pořád mohou hlásit zájemci, a to na telefonním čísle konické fary (582 396 370) a fary ve Šternberku (737 213 468). Kdo by nezvládl účastnit se první části kurzu s doc. P. Petrech Chalupou v obci Luká, může využít dalšího termínu v Uničově či Šternberku.

Termíny jednotlivých částí kurzu budou uvedeny i na webových stránkách www.kulturaslova.cz.

Využijte této možnosti ještě více se přiblížit Božímu slovu, zakusit živé setkání s Pánem: „… Jak krásné je setkání s Božím slovem ve společenství církve. Vybízím proto všechny věřící, aby znovu objevili osobní i komunitní setkání s Kristem, Slovem života, které se učinilo viditelným, a aby se stali jeho hlasateli, aby se tak dar božského života, jeho sdílení, stále více šířil po celém světě. Mít podíl na Božím životě, na Trojici lásky, je totiž plná radost (srov. 1 Jan 1,4),“ Verbum Domini, 3.