NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Při svém předvánočním setkání přijali ovdovělí i „novobiskupské požehnání“

By Publikováno 2. 1. 2018 24 září, 2019 Aktuality

Mše svatá, společné modlitby i zábavný program tvořily náplň celodenního setkání, ke kterému se 12. prosince 2017 sešli ve Zlíně členové Společenství vdov a vdovců. Jedním z hostí byl také nový pomocný biskup olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Setkání jsme zahájili v kostele sv. Filipa a Jakuba modlitbou radostného růžence, po které celebroval mši svatou nově ustanovený pomocný biskup Josef Nuzík, který se už vícekrát našeho setkání jako generální vikář zúčastnil. Ve své homilii pronesl k přítomným laskavá a povzbuzující slova. Zná trápení mnohých prarodičů a ovdovělých velmi dobře. Po mši svaté byla ještě kratší adorace před Nejsvětější svátostí, která byla opět balzámem pro naše duše i srdce. Při ní otec biskup za nás všechny děkoval za uplynulý rok a prosil o požehnání do roku nadcházejícího. Po mši svaté následovalo „novobiskupské“ požehnání.

Po duchovním programu jsme přešli do společenského sálu v budově nedaleké Reginy, kde na nás čekal oběd a další program. Setkání se účastnil i otec Václav Altrichter, který je nechodící, žijící nyní u sester sv. Kříže v Kroměříži. Také nás krátce přišel pozdravit a povzbudit hejtman Jiří Čunek – mezi nejstaršími účastnicemi byla i jeho maminka. Děvčata, dříve narozené kuchařky a jejich pomocnice, nám zazpívaly vtipnou píseň, kterou musely opakovat. Do programu přispěl i jeden vdovec, který přečetl veselé vyprávění o tom, jak si ovdovělí muži i manželé v hospodě radili, jak nezapomnět na rodinná výročí a svátky. Otce biskupa i nás přítomné dojala dvojice zpěvaček z Vnorov. Zpívaly o jeho životě, rodině, jeho cestě ke kněžství až k biskupskému svěcení. Byl čas i na dobré vtipy, sdílení a vzájemnou podporu. Uvědomuji si, že každé kněžské požehnání je velikou posilou pro náš život a novobiskupské požehnání zvláště. Po požehnání a osobním rozloučení si ještě každý vzal milý dárek v tombole a s dobrým pocitem se vracel domů.

Ovdovělí se setkávají již více než pět let, spolek pod názvem „Společenství vdov a vdovců“ vznikl v prosinci roku 2014. Hnacím motorem je předsedkyně Alenka Panáková, dále Marie Dubská a Marie Máčalová i celý velmi dobře sehraný a pracovitý tým dobrovolníků a dobrovolnic. Kancelář je v Regině, kde je možnost se poradit, potěšit nebo jen sdílet každý týden v pondělí 9 do 13 hod., ve středu od 13 do 17 hod. Všechny uskutečněné i plánované akce jsou zdokumentovány na webových stránkách společenství www.vdovyavdovci.cz, které přiblíží život tohoto společenství.

Co říci závěrem? Svatý otec František povzbuzuje, ať je rodina ovdovělých spojená Duchem svatým. Opakovaně nám připomíná, jak je potřebné a nutné vytvářet společenství a pěstovat „kulturu vztahů.“

Věra Vášová, Vsetín