NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Otevřít se Lásce: vánoční poselství arcibiskupa Graubnera

By Publikováno 24. 12. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Ve svém poselství, adresovaném věřícím u příležitosti vánočních oslav, se olomoucký arcibiskup Jan Graubner zamýšlí nad významem těchto svátků a vybízí k otevření se Boží lásce.

Často říkáme, že Vánoce přinášejí poselství lásky, pokoje a naděje. Zdá se mi, že jejich aktualizované poselství nám dnes říká: spása vám nepřijde ani z Bruselu, ani z Moskvy či Washingtonu, ale od Boha. Skutečné štěstí nekoupíte v supermarketu, ale objevíte je a zažijete, když otevřete svá srdce lásce, která nehledá sebe, ale dobro druhého. Právě o Vánocích zakoušíme, že Bůh je Láska, která hledá dobro člověka i za cenu vlastní oběti přinášející spásu.

Poselství Vánoc je tu pro všechny, bez ohledu na to, jestli vyrostli ve víře, či ne. Vánoce zvou všechny k otevření se lásce, která žije pro druhé, je věrná, všechno omlouvá, všechno vydrží a nikdy nepřestává, nezastaví ji ani nutnost přinést oběť.

Pohled do jeslí probouzí lásku k dětem, pro které stojí za to žít, a připomíná nezadatelné právo dětí na věrnou lásku otce i matky, na jistotu domácího zázemí rodiny. Připomíná naději, která roste z darované lásky.

Vánoce ukazují, že Bůh chce potřebovat člověka. Potřebuje jeho srdce, aby v něm mohl milovat. Potřebuje jeho ruce, aby jimi mohl konat dobro. Potřebuje velkorysou lásku rodičů, aby mohl dát budoucnost a prosperitu národu. Za to nabízí člověku důstojnost Božího spolupracovníka.

Proto všem ze srdce přeji odvahu otevřít svá srdce dokořán lásce s velkým L. Když ji necháme v sobě milovat, zakusíme nejedno narovnání mezilidských vztahů, uzdravení rodin a nakonec i našeho národa, naší společnosti.

Tak požehnané Vánoce!

+ Jan Graubner