NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Setkání s Božím slovem ve společenství církve“

By Publikováno 19. 12. 2017 24 září, 2019 Aktuality

To jsou slova papeže Benedikta XVI. z exhortace Verbum Domini, kde dále pokračuje: „Vybízím proto všechny věřící, aby znovu objevili osobní i komunitní setkání s Kristem, Slovem života, které se učinilo viditelným, a aby se stali jeho hlasateli, aby se tak dar božského života, jeho sdílení, stále více šířil po celém světě.“ Kde a jak začít?

Vždyť ani nemám čas, abych si četl v Bibli. Nemám ani žádné společenství. Je to na mě moc složité… Takové i jiné námitky se v nás mohou vynořit a bránit nám v setkání s Božím slovem. Ale právě doba vánoční je pro zastavení nad texty Písma a ponořením se do něho dobou ideální.

Zkusme se zamyslet nad další myšlenkou papeže Benedikta XVI. z jeho exhortace: „Církev je totiž na Božím slovu založena, rodí se a žije z něj. Během všech staletí svých dějin v něm Boží lid vždy nacházel svou sílu a církevní společenství i dnes roste nasloucháním, slavením a studiem Božího slova.“

Církevní společenství roste nasloucháním. A právě zde je možnost připojit se k širokému společenství Božího slova a rozšířit řady těch, kteří se pozorným poslechem textů z nedělní liturgie prostřednictvím internetu připravují ke slavení nedělní mše svaté. Tímto pozorným poslechem se připravují nejen pro svou službu lektora Božího slova, ale vůbec k aktivnímu prožívání slavnosti mše svaté.

Nahrávky textů z nedělní liturgie najdete na webových stránkách www.kulturaslova.cz. V nastávající době vánoční budou připravena čtení i z půlnoční mše svaté a ze slavnosti Narození Páně ve dne. Poslechnout si čtení z dané neděle je možné vždy od středy večer, aby poslechu a přípravě mohli věnovat několika večerů i ti, kdo se k tomu nedostanou přes den. Nahrávky jsou připraveny i ke stažení. K dispozici je také text nahraných liturgických čtení spolu s odkazem na komentáře Českého katolického biblického díla.

Doporučený a vyzkoušený postup, jak pracovat s nahrávkami, je tento: nejprve se věnovat pozornému poslechu všech tří čtení, přičemž 1. a 2. čtení je ve třech interpretačních variantách, kde je zastoupen ženský i mužský hlas, evangelium načítá vždy kněz. Čas věnovaný tomuto poslechu je mezi 15 až 20 minutami.

Druhým krokem je potom četba textu prostřednictvím vlastního chápání a vlastních úst, a to tak, že Božímu slovu opět naslouchám. Neboť čtení Božího slova, a to ať soukromé či zprostředkované interpretací druhého, vyžaduje vždy pozorné naslouchání v postoji: „Co mi Pane říkáš, konkrétně mé osobě?“ Pozorné a aktivní naslouchání i v momentě, kdy zrovna úplně nerozumím; otevřené srdce a mysl a v této důvěře se ponořit do Božího slova s tím, že porozumím jindy. Jen prostřednictvím našich uší, mysli a srdce nás Pán může formovat a vést.

Jestliže uvěříme, že Boží slovo je spolu s eucharistií naším pokrmem, který nám dává život a sílu, potom dostaneme i čas k přijímání těchto milostí. Boží slovo je tu pro každého. Začněme mu naslouchat a ono si nás už povede: „Slyšte Slovo, od Boha přišlo, / slovo, jež krmí lidské duše, / slovo jež sílí srdce i rozum, / slovo to, jež vede k poznání Boha“ (sv. Cyril, Proglas).

Otevřené srdce pro narození Božího slova v každém z nás vyprošuje a milostiplné a požehnané Vánoce přeje Martina Pavlíková.