NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k adventu 2017

By Publikováno 30. 11. 2017 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

Na první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zasílá věřícím arcibiskup Jan Graubner společně se svými pomocnými biskupy pastýřský list. Ten se má číst ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze 3. prosince 2017.

„Drazí přátelé, vstupujeme dnes do adventu, který je letos mimořádně krátký,“ zahajuje svůj list olomoucký arcibiskup a pokračuje: „Máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu Spasitele do současného světa, který potřebuje spásu.“

Připomíná pak, že Bůh je láska a je přítomen v tom, kdo nezištně miluje. „Tento objev, tuto zkušenost potřebuje každý z nás. A není těžké ji udělat. Může to zkusit každý. Stačí dělat skutky lásky naprosto nezištně,“ říká arcibiskup Graubner a dodává: „Když miluješ, Bůh, který je láska, je přímo v tobě a skrze tebe působí, ty jsi jeho spolupracovníkem a máš podíl na uzdravování světa, na budování Božího království na zemi.“

Právě nezištná služba lásky může být podle olomouckého arcibiskupa lékem na řadu neduhů společnosti. Popisuje pak svůj zážitek z podzimní poutě do Lurd a setkání s tamními dobrovolníky pečujícími o nemocné. „Udiveně jsem se ptal, jaká za tím musí být výchova? Jeden vedoucí mi odpověděl: ‚Naše církev je chudá, my děláme pro církev všechno zdarma. Ale všimněte si, že naše společenství je plné života!‘ A já musím potvrdit, že ten život, tu obrodu, tam bylo opravdu vidět,“ píše arcibiskup Graubner.

„Bude-li v našem životě více přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy a šířící korupci tak silný. Bude-li v rodinách důležitější láska než peníze, určitě přibude dětí a ty dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče více času,“ zdůrazňuje pak a dodává: „To všechno se může uskutečnit a situace se může změnit k dobrému, když se v obyčejném všedním životě otevřeme Bohu křesťanů, Bohu lásky, když odmítneme sloužit falešným bůžkům, kterými se stávají peníze, majetky, požitky či pohodlí a zábava.“

Věřící arcibiskup Graubner vybízí k tomu, aby během adventu hledali příležitosti ke skutkům, jako je odpuštění, pomoc cizím lidem, ochota naslouchat a věnovat čas, předpokládat dobré úmysly, dát přednost ve dveřích nebo na silnici… „Denně máme mnoho příležitostí, abychom nechali vstupovat Boha do našeho světa skrze skutky nezištné lásky. Boží přítomnost udělá svět krásnějším a Vánoce budeme pak moci prožívat celý rok,“ upozorňuje olomoucký arcibiskup. Všem, kdo se pro takové jednání rozhodnou, pak přeje mnoho úspěchů i radosti. „Děkuji všem, kteří se do zvaní Spasitele mezi nás zapojí. Kéž naše adventní horlivost připraví skutečnou vánoční radost mnohým,“ uzavírá svůj list.

Plné znění je dostupné na tomto místě.

(gra)