NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ve Štěpánově se znovu rozezněly rekonstruované varhany

By Publikováno 21. 11. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Po desetileté obnově bylo v kostele sv. Vavřince ve Štěpánově na Olomoucku ukončeno restaurování varhan. Barokní nástroj, jehož obnova vyšla na více než 5,4 milionu korun, požehnal v neděli 19. listopadu 2017 pomocný biskup Josef Nuzík.

Vzácný nástroj má přitom pohnutou historii. „Postavil ho v roce 1732 významný varhanář Johann Gottfried Halbich ml. z Králík pro poutní kostel v Branné na Šumpersku. Ten byl ale v době josefinských reforem zbořen a dochovaly se z něj právě jen varhany, které byly roku 1791 převezeny do Štěpánova,“ popisuje arcidiecézní organolog Jan Gottwald.

Nepříliš šťastné zásahy, provedené na varhanách během dvacátého století, podle něj stroj poškodily a nakonec docela vyřadily z provozu. Opravovat se začal až v roce 2008 z podnětu tehdejšího duchovního správce P. Stanislava Čevely. „Nákladné restaurování, které mělo za cíl obnovit nástroj v jeho původní barokní kráse a velikosti, znamenalo nově zhotovit řadu dílů a píšťal jako restaurátorské kopie dle dochovaných součástí,“ dodal Gottwald.

Téměř deset let trvající práce se ujal varhanář Rudolf Valenta z Prahy. „Na začátku to byl téměř mlčící úctyhodný golem. V útrobách měl umístěny reproduktory nahrazující jeho zvuk – stal se atrapou,“ vzpomíná Valenta. Staleté nástroje, jako je tento, podle něj ukrývají obrovské bohatství zručnosti a talentu zhotovitelů. „Musíme pochopit, co tvůrci chtěli vytvořit a jak to dokázali. Cítím úctu a respekt k oněm lidem a tak trochu svoji nedostatečnost, když se snažím po tolika letech vrátit jejich práci smysl,“ říká varhanář a dodává: „Nástroj byl mnohokrát přestavován, upravován podle dobového vkusu a možností. Už mu nikdo nevrátí zvuk, který slyšel varhanář Halbich v Branné ani ti, kdo varhany převezli do Štěpánova. Snad ale aspoň něco z původní krásy zůstalo.“

Restaurování bylo zahájeno v roce 2008 a jejich celkové náklady dosáhly výše 5 407 028 Kč. Téměř polovinu prostředků (2,67 mil. Kč) poskytlo Ministerstvo kultury ČR, rovným milionem přispěl Olomoucký kraj, Arcibiskupsví olomoucké se na opravě podílelo částkou 510 tisíc Kč, místní farnost poskytla 623 tisíc Kč a společnost IDEX Z. darovala na opravu 600 tisíc Kč.

„Díky za dokončení díla patří všem zmíněným dárcům. Velkou zásluhu má a poděkování si zaslouží rovněž Národní památkový ústav v Olomouci, dále P. Stanislav Čevela za odvážné rozhodnutí zahájit opravu a vést ji do roku 2014, varhanářská firma pana Rudolfa Valenty za kvalitní provedení opravy a arcidiecézní organolog Jan Gottwald za odborné vedení prací,“ vyjmenoval štěpánovský farář P. Jan Jašek a dodal: „Děkujeme s radostí Bohu za dokončené dílo. Bude naším zadostiučiněním, jestliže přinese nám i budoucím generacím útěchu v bolesti, rozmnoží radost a povznese duši.“

(gra)