NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na sochy pro Velehrad poslali lidé už čtvrt milionu

By Publikováno 20. 11. 2017 24 září, 2019 Aktuality, Památky

Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Metoděje v poutním areálu na Velehradě vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké, pokračuje. Na kontě se dosud sešlo téměř čtvrt milionu korun.

Vítězný návrh soch pro VelehradVybraná částka přitom představuje víc než třetinu z předpokládaného rozpočtu, který si výroba soch a jejich umístění na vstupní pilíře poutního areálu vyžádá. „Náklady na dílo brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka jsou vyčísleny na 688 500 Kč, vybráno zatím máme celkem 248 327,82 Kč,“ upřesňuje koordinátor sbírky Martin Kučera z olomouckého arcibiskupství.

Většina sumy, přes 191 tisíc korun, se podle něj sešla přímo na sbírkovém kontě. Dalších 57 tisíc lidé věnovali do pokladniček, které byly během turistické sezóny umístěné v kapli Cyrilka na Velehradě a v kryptě olomoucké katedrály. Část peněz již také byla použita na úhradu vytěženého kamene.

„Děkuji všem dosavadním dárcům a zejména členům Matice velehradské za podporu, kterou tomuto projektu projevili. Vaší pomoci si velmi ceníme!“ říká Kučera a dodává: „Současně se opět obracíme na všechny lidi dobré vůle s prosbou o pomoc při dofinancování soch. Za dary i modlitby předem děkujeme!“ (Podrobnosti o sbírce zde.)

Rekapitulace průběhu veřejné soutěže

Vizualizace soch na pilíříchNávrh na umístění soch sv. Cyrila a Metoděje se objevil už v prvním architektonickém záměru rozsáhlých stavebních úprav, které během posledních téměř deseti let zásadně proměnily celý poutní areál na Velehradě. „Došlo tu k vytvoření uzavřeného místa – náruče, která obejme všechny poutníky přicházející k Panně Marii. Sochy věrozvěstů na pilířích lemujících hlavní vstup mají vítat příchozí a zároveň střežit duchovní hodnoty, které toto poutní místo představuje,“ vysvětluje architektka olomouckého arcibiskupství Blanka Roubíková.

Autora pro takto významné dílo bylo rozhodnuto vybrat anonymní veřejnou soutěží. „Měla být zcela otevřená a s podmínkami nastavenými velice benevolentně, aby se předem nevyřadil koncept neotřelý, leč hodnotný,“ upozorňuje Roubíková a dodává, že podmínky soutěže arcibiskupství konzultovalo s Maticí velehradskou i se zástupci památkové péče. „Byla rovněž sestavena hodnotící porota, kterou tvořili tři zástupci vyhlašovatele a čtyři nezávislí členové – teoretik umění Pavel Zatloukal, ředitelka Národního památkového ústavu v Kroměříži Jana Spathová, akademický sochař Bohumil Teplý a akademický malíř Jan Stratil,“ doplňuje Roubíková. (Celé znění podmínek soutěže lze najít zde.)

Odvrtání kamene podle šablon budoucích sochZájem o podmínky soutěže, která byla symbolicky vyhlášena 5. července 2016 při velehradské pouti a informace o ní přinesl také Věstník veřejných zakázek a web www.culturenet.cz, projevilo 25 uchazečů. Celkem 11 jich také včas doručilo soutěžní návrh. „Pojednané byly v různých materiálech – šest z bronzu, někdy s atributy zlacenými, jeden z kujného kovu, jeden z aluminiové slitiny s atributy nerezovými pozlacenými, dva z jemnozrnného pískovce a jeden z umělého kamene, který napodobuje pískovec,“ vypočítává Roubíková.

Odvrtání kamene podle šablon budoucích sochHodnotící schůze poroty proběhla 12. ledna 2017 a jako vítězný vybrala návrh číslo 7. „Hodnocení bylo anonymní a teprve na závěr se porotci dozvěděli, kdo se do soutěže přihlásil. Vítězný návrh podali autoři Vladimír Matoušek a Radim Horák z Brna,“ dodává Roubíková. (Úplné znění protokolu o průběhu soutěže je ke stažení na tomto místě.) Všechny návrhy byly vystaveny v budově arcibiskupské kurie a následně v kryptě olomoucké katedrály, kde se s nimi veřejnost mohla seznámit po celou turistickou sezónu.

„V soutěži se sešlo několik velice kvalitních návrhů a rozhodování poroty nebylo snadné: každý má své jedinečné vnímání a nelze najít řešení, ze kterého by všichni byli bezvýhradně nadšení,“ shrnuje Roubíková a uzavírá: „Můžeme si jen přát, aby negativních ohlasů bylo co nejméně a aby se nové sochy co nejdříve staly neodmyslitelnou součástí našeho významného poutního místa.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gra)