NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Rodiče studentů a absolventů AG se zúčastnili duchovní obnovy s Maxem Kašparů

By Publikováno 16. 11. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Ve dnech 10. – 11. listopadu 2017 se na Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži uskutečnila duchovní obnova, kterou svým slovem a modlitbou provázel P. Max Kašparů. Pozvání přijalo přes 120 účastníků z řad rodičů studentů i absolventů, ale také přátel školy.

Duchovní obnova navazovala na třídní schůzky rodičů společnou mší svatou, kterou sloužil P. Max Kašparů se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou. Páteční program uzavřela promluva P. Maxe v aule školy. V sobotu po společné ranní modlitbě v kapli Panny Marie opět pokračoval program v aule jednotlivými promluvami, které prokládala svým zpěvem schola AG. Účastníci měli také možnost v odpoledním bloku přijmout svátost smíření u kněží, kteří přijeli z blízkých farností. Program duchovní obnovy završilo slavení mše svaté ve školní kapli Panny Marie.

Průběh obnovy si pochvaloval například Petr Kolařík. „K účasti nás přimělo jednak jméno známého kněze, psychiatra a autora řady publikací. Současně jsme nechtěli být jenom posluchači, ale i získat impulsy pro to, jak žít lépe náš život a křesťanské povolání. Naše očekávání P. Kašparů splnil,“ pochvaluje si muž a pokračuje: „V jeho přístupu k přednášeným tématům byl znát vliv dlouholeté lékařské praxe, někdy se v něm postoj lékař pacient projevil až moc výrazně, na druhé straně řada praktických příkladů udržovala pozornost posluchačů. Myslíme si, že se nám s jeho pomocí podařilo alespoň zčásti nahlédnout na svůj život perspektivou ‚z venku‘ anebo alespoň získat motivaci, abychom se o to stále znovu snažili.“

Děkujeme všem zúčastněným za vytvoření pokojné atmosféry a krásně prožitý společný čas na AG.

(ag)

Fotogalerie (foto archiv školy)