NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Konference o evangelizaci přilákala stovky lidí

By Publikováno 13. 11. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Za účastí zajímavých hostů z ČR i zahraničí a stovek přihlášených účastníků se v pátek a sobotu 10. a 11. listopadu 2017 uskutečnil v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci. Mši svatou při ní celebroval také arcibiskup Jan Graubner.

Akci už podruhé uspořádal nadační fond Credo společně s Komunitou Blahoslavenství pod záštitou pastoračních center olomoucké arcidiecéze a brněnské diecéze a pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.

S přednáškami na dvoudenní akci vystoupil například plzeňský biskup Tomáš Holub, vedoucí evangelizačního centra ve Vídni Otto Neubauer, slovenský kněz P. Ján Buc nebo P. Vojtěch Koukal a s. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství. Sobotní mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a hovořil při ní o Božím slově. „Správná evangelizace začíná přijímáním Božího slova do vlastního života,“ uvedl.

Konference je podle něj povzbuzením k otevřenosti a odvaze dělit se o poklad víry. „Misie je pro církev tak samozřejmá, jako léčení pro lékaře. Nemá to však být přetahovaná o věřící, ale služba: církev jde k hříšníkům a potřebným. Misionář, který zakusil Boží milosrdenství, ho dává zakusit druhým. Modlí se nejen za sebe, ale i za svět a vytváří společenství v době nemocné individualismem,“ řekl arcibiskup Graubner.

Kromě přednášek a bohoslužeb byly pro účastníky připraveny prezentace několika evangelizačních projektů, které již fungují a které je mohou inspirovat: Školy křesťanského života a evangelizace, Kurzu Zacheus, Dominikánských letních misií, Vstupů do škol, Kurzů Alfa a dalších. V pátek se v rámci programu uskutečnil v katedrále sv. Václava večer chval s křesťanskou kapelou Lámačské chvály.

První ročník Konference o evangelizaci proběhl loni ve Zlíně a pro mnohé byl konkrétní inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace, nebo povzbuzením k vytrvalosti a hledání nových cest k dnešním lidem.

(gra)