NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějské gymnázium získalo ocenění za etickou výchovu

By Publikováno 10. 11. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Nadační fond Josefa Luxe vyhlašuje každoročně program podpory etické výchovy jako soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je na nich etická výchova prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučována v rámci jiných předmětů. Finanční příspěvek získají nadačním fondem nejlépe hodnocené školy. V letošním roce se tou nejúspěšnější stalo Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově.

Není to poprvé. I v uplynulých letech si škola opakovaně odnesla významná ocenění za to, že etická výchova se stala přirozenou součástí vzdělávacího programu. I proto je škola hrdá na to, že je rovněž nositelem ocenění Etická škola.

A co to vlastně ta etická výchova obnáší? Spoustu praktických témat – komunikace, pozitivní hodnocení sebe a druhých, empatie, asertivita, kreativita atd. – která studenti zažívají díky různým aktivitám, sociohrám, diskusím, modelovým situacím. Vyučující je víceméně v roli moderátora či mentora, který uvádí do problému a pomáhá s reflexí.

Etická výchova nebo také výchova k prosociálnosti není pouze předmět, ale odráží se v atmosféře a vztazích celé školy. Důraz je kladen na pravdivost, upřímnost a otevřenost mezi žáky, učiteli a rodiči. Součástí projektu byly proto i reference a ohlasy rodičů, které jsou součástí evaluace školy vzhledem k prostředí a vztahům ve škole. Z nich citujeme např.: „Rodinná atmosféra, dobrý kolektiv žáků i učitelů, vstřícná komunikace a řešení problémů s žáky i rodiči, důraz na etiku a chování, kvalitní výuka, důvěra“ nebo „morální zásady, vstřícnost, snaha pomáhat, vysoký standard vzdělávání, vlídnost, vstřícnost, ochota“.

Pokud chcete nasát trochu z této atmosféry, jste srdečně zváni na Den otevřených dveří, který proběhne dne 5. prosince 2017 od 14.45 v budově gymnázia a základní školy na ulici Komenského 17 a 19. Budoucí zájemci o studium se mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto, případně se zapojit do přípravných kurzů na přijímačky.

Pavel Polcr, ředitel CMG