NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Devět nominovaných obdrželo Cenu Charity ČR, jedna putovala i do Olomouce

By Publikováno 3. 11. 2017 8 září, 2021 Aktuality

Sedm žen a dva muži obdrželi 31. října 2017 letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 26. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který byl věnován památce kardinála Miloslava Vlka a uskutečnil se v pražském Obecním domě. Z olomoucké arcidiecéze byl oceněn bývalý ředitel Arcidiecézní charity Olomouc i Charity ČR Jindřich Suchánek.

Osobnost kardinála Vlka připomněl moderátor koncertu Marek Eben, když v úvodu citoval jeho slova: „Charita je tvář církve obrácená ke světu.“ Na slavnostním ceremoniálu promluvil také ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, a to o tradici Ceny Charity ČR, která se letos udílí již po desáté a je spjata s inspirujícím odkazem sv. Vincence z Pauly, kněze, který svůj život zasvětil službě chudým. „Krédem tohoto světce bylo: nelze lidi jen šatit a sytit, ale být – se srdcem na dlani – blízko těm, kdo trpí,“ zmínil Curylo a vyjádřil také úctu všem oceněným: „Chci dnes poděkovat nejen nominovaným, ale i jejich rodinám. Není to jenom práce, je to služba.“

Poté spolu s prezidentem Charity ČR biskupem Pavlem Posádem a Petrem Malimánkem ze společnosti T-Mobile předali diplom, květinu a věcné dary od Nadace České spořitelny a T-Mobilu všem devíti nominovaným. (Každá z osmi římskokatolických diecézních Charit a Česká katolická charita – Domovy duchovních a řeholnic nominovali po jednom kandidátovi).

Letošní Cenu Charity ČR obdrželi:

  • Jindřich Suchánek. Foto Lubomír KotekMgr. Ivana Petrášková, vedoucí tří zařízení pro seniory v rámci útvaru Služby Brno
  • Jiřina Krejčová, dobrovolnice a bývalá ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou
  • Milena Rousková, pracovnice v sociálních službách Farní charity Rychnov nad Kněžnou
  • Drahomíra Hartmanová, pečovatelka a zástupkyně ředitelky Oblastní charity Česká Kamenice
  • Jindřich Suchánek, vedoucí projektu pro nemocné s roztroušenou sklerózou a bývalý ředitel Arcidiecézní charity Olomouc a Charity Česká republika
  • Marie Bohanesová, zakladatelka služeb pro seniory a lidi s duševním onemocněním v Charitě Frýdek-Místek
  • Jana Hýblová, vedoucí ekonomického oddělení Diecézní charity Plzeň
  • Karel Nováček, ředitel akvizic Společnosti Agel a mecenáš
  • Bc. Marie Žižkovská, vedoucí přímé péče Charitního domova Střelice

Jindřich Suchánek byl v letech 1991 až 2002 ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc. Stál u zakládání místních Charit a novátorské domácí péče a řídil pomoc lidem po katastrofálních povodních v roce 1997. Inicioval také vznik Hospice na Svatém Kopečku. V letech 2004–2005 byl ředitelem Charity ČR. V současné době řídí přestavbu bývalého kláštera Milosrdných bratří v Prostějově pro potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou.

Cena Charity ČR je udělována od roku 2008. Letos se slavnostní předávání konalo v rámci 26. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který se konal pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského. Výtěžek benefičního koncertu je tradičně věnován na podporu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Zdroj: Charita ČR