NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Otevírání se působnosti Božího slova

By Publikováno 30. 10. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Tak by se dala shrnout náplň a atmosféra 15. setkání lektorů Božího slova v Olomouci. Uskutečňuje se od roku 2007 jednou v roce vždy v druhé půli října, je určeno lektorům Božího slova olomoucké arcidiecéze a nabízí program, který má za úkol inspirovat lektory pro jejich službu.

Dalším důležitým momentem je vytváření živého společenství, což se za dosavadních jedenáct let setkávání v Olomouci opravdu daří a všichni účastníci – i ti, kteří se účastní poprvé – si z tohoto sobotního dne odnášejí radost z krásného a radostného společenství.

Na letošním setkání se 21. října sešli lektoři z 11 děkanátů a 17 farností v počtu 36 účastníků, včetně hosta P. Petra Chalupy a hlavní organizátorky. Celodenní program v obou sálech kurie jako každý rok nabízel kromě duchovního pokrmu i společné občerstvení, k jehož nachystání (a poté i úklidu) se svou pomocí připojili všichni zúčastnění. Všem tedy patří velké poděkování za veškerou jejich pomoc a podporu, protože i tato část setkání – agapé – je potřebná a důležitá pro celkové vyznění atmosféry.

Foto Jana HajdováHlavní program setkání vedený P. Petrem Chalupou, ředitelem Českého katolického biblického díla, spočíval ve společné četbě textu z knihy proroka Nehemiáše 8,1-10. Společné čtení a seznamování se s textem provázely otázky kladené o. Petrem a poté zamyšlení a následující rozhovory na daná témata:

1) Kdy jsem si naposledy četla ve své Bibli?

2) Co mě v přečteném textu zvlášť oslovilo? (… všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona… posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno…)

3) Čemu nerozumím? (kdo byl místodržící, proč lidé plakali?)

4) Které prvky bohoslužby obsahuje tento text? (povstání, pokleknutí, klanění se, pozdvihování rukou)

5) Jaký důvod měl pláč při předčítání Zákona? (pláč lítosti či radosti z nově objevovaného Božího zákona)

A závěrečná otázka: Jaký význam má bohoslužba pro náš život z víry? (odpověď jedné z účastnic: „Bohoslužba je pro mě pramenem, ke kterému přicházím, abych se občerstvila, a z kterého čerpám sílu do života. Moje duše lační po tom slyšet Boží slovo. Nebylo tomu tak vždy. Ta změna přišla právě tehdy, když jsem začala více do rukou brát Písmo, když jsem se stala lektorem.“)

Tato práce s biblickým textem provokuje zúčastněné, aby se pokoušeli upřímně si odpovídat na otázky. Zde neplatí dobře nebo špatně. Zde je potřeba donutit se přemýšlet, zkoušet si odpovědět a učit se naslouchat. P. Petr Chalupa doporučil knihu Anneliese Hechtové „Přístupy k Bibli“ pro ty, kteří by měli zájem připravovat programy pro společenství zabývající se čtením Božího slova.

Je dobré si uvědomit, že společné čtení a naslouchání biblickému textu přináší vzájemné obohacení a pomáhá vnášet život do našeho vztahu k Božímu slovu, a tím zpětně umožňuje jeho působení v našem životě. Pokud by některé farnosti měly zájem o ukázkové programy pro vznikající biblická společenství, stačí zatelefonovat na biblické dílo, domluvit si termín a o. Petr přijede, aby vedl ukázkový program pro práci s Biblí.

Foto Jana HajdováRadost ze společné práce s textem Písma svatého prozářila a prostoupila i následující slavení mše sv. v katedrále sv. Václava, kterou celebroval P. Chalupa. Potom se lektoři vrátili na kurii, následovalo občerstvení a vzájemné sdílení se.

Závěr setkání patřil novým webovým stránkám kulturaslova.cz, jejichž obsahovou náplň, do které patří mimo jiné nahrávky nedělního čtení, představila Martina Pavlíková spolu s autorkou těchto stránek a zároveň jejich správkyní Janou Hajdovou. Náplň stránek i jejich podoba byla zúčastněnými lektory velmi dobře přijata, o čemž svědčí i okamžitý nárůst jejich návštěvnosti, a shledávají je potřebnými a užitečnými.

15. setkání lektorů bylo zakončeno požehnáním P. Josefa Říhy, děkana z Uherského Hradiště. Další, v pořadí 16. setkání je plánováno na sobotu 20. října 2018.

Fotografie ze setkání si lze prohlédnout zde.

(A. Hechtová, Kreativní přístupy k Bibli“, 90 Kč, adresa pro objednání: info@biblickedilo.cz, tel. pro objednání: 605 300 466, v objednávce vždy uveďte počet kusů a dodací a příp. i fakturační adresu. K ceně se připočte poštovné dle ceníku České pošty, balné se neúčtuje.)

www.kulturaslova.cz