NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektoři Božího slova se popatnácté setkají v Olomouci

By Publikováno 16. 10. 2017 24 září, 2019 Aktuality, Lektoři

V sobotu 21. října 2017 od 10 do 15 hodin se v prostorách arcibiskupské kurie v Olomouci sejdou již popatnácté zástupci lektorů z farností a děkanátů celé arcidiecéze. Letošní program bude věnován práci s Biblí, proto kdo se chcete zúčastnit, nezapomeňte si vzít Písmo svaté s sebou!

Celé setkání povede P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla. Ten také bude sloužit mši svatou v katedrále sv. Václava, slavenou v rámci tohoto setkání. Poté budou účastníkům setkání představeny webové stránky www.kulturaslova.cz.

Pro lektory bude jako vždy nachystáno drobné občerstvení. Kdo by měl zájem a možnost, může přispět drobností na společný stůl.

Na společné setkání s Božím slovem se těší hlavní organizátorka, pracovnice pastoračního úseku Arcibiskupství olomouckého Martina Pavlíková, které se stále ještě mohou hlásit i tento týden zájemci na adresu pavlikova@arcibol.cz nebo na telefonní číslo 603 977 711.

„… Neboť kdo přijmou knihy ty – / Moudrost Kristus v nich mluví / a duše vaše posiluje – / Apoštoly pak se všemi Proroky, / ti, kdo jejich slova zvěstují, / schopní budou zabít nepřítele, / vítězství dobré Bohu přinesou…“ (úryvek z Proglasu sv. Cyrila)