NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Vatikánský astronom“ a jezuita P. Pavel Gábor přednášel pedagogům

By Publikováno 9. 10. 2017 24 září, 2019 Aktuality

Učitelé měli v pátek 6. října 2017 možnost zúčastnit se semináře „Současné poznatky astronomie“. Na Velehradě ho uspořádalo Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. Učitelé tak měli jedinečnou příležitost nejen aktualizovat své dosavadní poznatky z oboru astronomie, ale uvědomit si i jejich přesah do oblasti biologie, matematiky i teologie.

Na začátku prvního bloku semináře byli učitelé seznámeni s historií a posláním Vatikánské observatoře, jejímž místoředitelem je právě P. Pavel Gábor, SJ. Následovala část zabývající se současnými poznatky astronomie, metodami výzkumu, možnostmi života ve Sluneční soustavě a exoplanetami.

Další blok byl věnován konkrétním příkladům z oblasti astronomie využitelným ve výuce (nejen fyziky). Byl zde i prostor pro dotazy z řad účastníků semináře. Nezůstaly nezodpovězeny ani dotazy z oblasti kvantové fyziky.

Neméně zajímavá byla závěrečná část věnující se vztahu astronomie, teologie a filosofie v minulosti i v současnosti. V této části byla také vysvětlena řada mýtů vzniklých převážně až v 18. a 19. století a navzdory poznání přetrvávajících do dnešní doby.

„Seminář byl pro mě velkým osvěžením a povzbuzením do další práce, ocenil jsem nejen hluboké znalosti přednášejícího ale i jeho schopnost poutavou formou předat poznatky druhým,“ zhodnotil seminář Jiří Rezek z CZŠ v Kroměříži.

„Fyzika a astronomie jsou fascinující vědní obory a otec Gábor o nich umí velmi poutavě mluvit,“ ocenil seminář Štěpán Bekárek z Arcibiskupského gymnázia.

Iva Bekárková